Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jaké bylo Německo v době, než Adolf Hitler zcela převzal moc?
původně vyšlo: Moravský illustrovaný zpravodaj 1931, autor neuveden.

Historický článek z roku 1931 vám ukáže, jaká nálada vládla v meziválečném Německu v době, než byl Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem a převzal moc.


Jaké Německo vlastně je.

Není možno tvrditi to paušálně, ale velká část Němců žije stále duchem odvety.

Extremní živly působí současné německé vládě, která hledá pomoc v hospodářské tísni za hranicemi, jen potíže. Vypiatý nacionalismus hitlerovců není zárukou klidného vývoje poměrů v Německu.

Na první neděli v září pořádali hitlerovci velikou manifestaci v Thüringenu. Na hořejším obrázku vůdce vyznavačů hákového kříže Adolf Hitler přehlíží úderné roty svých stoupenců, vpravo jsou malí »křižáci« v uniformě.

Je smutným zjevem, že i mládež je vychovávána politicky ve velkoněmeckém duchu jako před válkou, což se může opět státi Německu osudným.původ historického článku:
Moravský illustrovaný zpravodaj 1931, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. ledna 2019Debata k článku 'Jaké bylo Německo v době, než Adolf Hitler zcela převzal moc?'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.