Jak poznat sňatkového podvodníka?

původně vyšlo: Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka Lotta.
Proč se z mužů stávají sňatkoví podvodníci, jak je včas rozeznat a jak se mohou ženy před podvodníky bránit? V tom vám poradí náš historický článek z roku 1926. Posuďte sami, zda byla situace se sňatkovými podvody za první republiky jiná, než jaká je dnes.


Sňatkoví dobrodruzi.

Ráda bych znala vznik slova »dobrodruh«. To, co si představujeme slovem »dobrodruh«, není nic »dobrého«, leda snad, že dobrodruh jest ten, kdo se »druží k dobrému člověku proto, aby ho ošálil nebo aby dobře žil«.

Jinak si to vysvětliti nedovedu. Ne každý dobrodruh však jest špatný člověk: může býti dobrodruh-tulák, cestovatel, aniž by komu ublížil.

Jsou však dobrodruzi i jiní, které bych spíše byla měla nazvati v nadpisu článku »podvodníci«, ale zdálo se mi to slovo pro nadpis úvahy našeho listu poněkud nevhodné. Thema však jest důležité, a proto nutno se o něm rozepsati.

Sňatkoví podvodníci!

Čtete o nich v novinách, že se vyskytují ve všech státech, nejenom u nás. Jest to zase zjev poválečný, vzniklý tím, že mnoho mužů za války od navyklo si práci, zlenošilo, dobře mnohdy žilo v etapách (alespoň ze začátku), dávalo si posílati od žen poslední haléře a sousta, která si tyto ženy odtrhovaly od úst sobě i mnohdy dětem, a mužové smávali se svým ženám, cože si myslí, jakou mají nouzi a dávali přebytečné jídlo jiným.

Tyto řádky vztahují se pouze na muže špatné, bezcitné a slyšela jsem o několika takovýchto případech vyprávěli právě od mužů.

Takovíto zlenivělí muži, zhýčkaní ženami, usmyslili si ve svém lenošivém »povolání« pokračovati. A proto plní noviny inserty všeho druhu.

V jedněch hledají »mecenášku« (zpravidla píší »mecenášku« nebo dají i příponu mužského rodu »pro formu«, jak se říká). Mecenáška se přihlásí, peníze dá nebo vydržuje nějakého mladíka, který jí ovšem slíbí sňatek a lásku až do hrobu tmavého.

Se sňatkem odkládá pro různé překážky (nemá místo nebo jakýsi list domovský nebo cosi k vůli vojenské povinnosti atd.), a vyčerpává úspory i kapitál ženy, kterou podvádí. Láska jeho klesá touže měrou, jakou ubývá peněz. Dobrodruh hledá jiný měšec a naleznuv ho, jednoho dne zmizí. Způsob zmizení jest různý.

Někdy zmizí bez rozloučení, jindy oznámí důležitou cestu k vůli zaopatření si zaměstnání, opět jindy jede k rodičům připraviti je na sňatek s milovanou ženou, vše uchystati k vhodnému jejímu přijetí nebo opatřiti si byt. Byt — bytová nouze, jaká dobrá příčina k neženění!

Jiný muž hledá insertem byt u vdovy. Přistěhuje se, skoro nic nemá nebo jindy přistěhuje kufry plné kamení a hraje si na lorda. Od své bývalé milenky má něco peněz a koupí své roztomilé paní domácí nějakou kytku, pozve ji do lóže biografu, kabaretu, dává jí drahá vína — zkrátka hýří.

Najednou mají mu přijití odněkud tisíce — starý dluh, nebo mu je nezasílá banka, ukáže i jakousi spořitelní knížku nebo šek odněkud zdaleka, kam nemůže okamžitě odjeti, poněvadž »nechce opustiti svoji zbožňovanou« nebo »hledá si místo jeho důstojné« a slíbené.

Samozřejmě, že nezkušená přednostka domácnosti takovému kavalíru, který chodí jen do lóží, pije a jí jen dobré věci, má známé bankéře, továrníky, šlechtice (u nichž byl třebas lokajem) — nabídne finanční pomoc v okamžité tísni. Vždyť to se může státi i továrníkovi, že okamžitě nemá...

Půjčí hned velký obnos, malý si ani »netroufá« nabídnouti. Půjčí, i dvakráte, ježto »peníze nejdou«. A jednoho krásného dne, když majitelka bytu a ostatní odejdou, odejde i podnájemník. Co by dělal také jiného? A aby byt byl ještě prázdnější, postará se o něj sám. Vybral zlaté mince, šperky, spořitelní knížky, šaty, prádlo... A s domácí paní sejde se až u soudu, a to ještě kdo ví, kdy.

Jiný to udělá ještě pohodlněji: přijede sem z ciziny — Ruska, Polska, Balkánu, Německa. Zde se bohatě ožení; vydává se za doktora, inženýra, továrníka. Pak po svatbě odváží výbavu své ženy a peníze, kterých potřebuje k zlepšení podniku a úpravě bytu pro ženu. Odveze vše do ciziny a zde žena čeká. Čeká rok i déle a dopátrá se konečně, že muž, jehož si vzala, nejmenoval se tak, jak se jí představil a že není tím ani v povolání, za koho se vydával.

Tak jest ženou dobrodruhovou s cizím, smýšleným jménem, který třebas jest ve svém rodném státu dokonce i — ženat, nebo — což není řídkým zjevem — ženat několikráte, třebas v každé zemi s jinou.

Zajímavo jest, že takovíto mužové dovedou oklamati i ženy chytré i jejich prozíravé matky a otce. Mívají jisté schopnosti napodobovací a osvojí si při svém ostrovtipu a jisté i nadání mnohé povrchní znalosti z oboru, který představují. Léčí, slouží mše (to sem ovšem nepatří, ale jistě jste to četly v novinách), mluví o obchodu, strojařství, právnictví, které znají třebas ze svých osobních zkušeností ze soudní síně. Jsou to krátce výteční herci života, sebevědomí, »charakterní«, o jejichž bezúhonnosti by si nedovolil nikdo pochybovati.

Přibývá jich, přibývá, budou stále, dokud budou i lehkověrné, důvěřivé ženy. Sňatek, ba nejen sňatek, ale každá známost jest risikem a jest dobře, informují-li se ženy důkladně, úředně o každém muži, s nímž si začnou známost.

Řádný muž se nyní takovouto nedůvěrou neurazí, neboť pozná, že žena není lehkomyslná, a ostatně — může i on přeptati se na ženu, s níž chce se stýkati. Lépe dříve nežli pozdě — platí pro oba.


Původní zdroj historického článku:
Hvězda čsl. paní a dívek 1926, autorka Lotta.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. ledna 2019


Diskuze k článku „Jak poznat sňatkového podvodníka?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.