Rafinované způsoby, jakými Američané kradli a kopírovali nejnovější módní novinky z Pařiže

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Moravský illustrovaný zpravodaj 1930, autor Fr. Dlouhán.
Myslíte, že snaha kopírovat cizí nápady je novinka? V tom případě vás jistě překvapí, jaké vychytralé prostředky používali Američané při snaze kopírovat nejnovější módu z Paříže už v roce 1930. Podrobnosti v originálním dobovém článku.
Následující text pochází z roku 1930

Závodící móda.

V čem je dosud Amerika za Evropou, to je beze sporu móda.

Kurs moderního života určuje New York, ale kurs moderního oblékáni, hlavně dámského, určuje Paříž. Toto město je střediskem světové módy a krejčovské salony i v Americe jsou závislé na tom, co řekne pařížský vkus.

Pro Francii to znamená velký zisk, neboť prodávané modely možno počítati mezi nejdražší zboží vůbec. Ameriku pak mrzí tato závislost Vznikají z toho řevnivosti se soudními dohrami.

Chytří Američané spoléhají na mocnou sílu svých dolarů a začali tedy podpláceti. Zaměstnanci pařížských módních salonů, kteří prozradili tajemství svého zaměstnavatele tak, aby v Americe mohly býti zhotoveny šaty současně s evropskými, dostávali až 40000 franků za jeden model.

Netrvalo to ovšem dlouho, neboť nepoctiví zaměstnanci byli záhy usvědčeni a propuštěni. Ale i nyní si věděla konkurence rady. Dámy, docházející na pařížské módní přehlídky modelů, jsou vždy doprovázeny pány. Američané si tedy kupovali takovéto dvojice.

Zatím, co dámy prohlížely zboží, páni pracovali. Měli v nohavicích svých kalhot upevněny malé, ale ostře kreslící aparáty, jež v příhodné chvíli vždy stiskli — a večer po přehlídce už byly posílány kabelem do Ameriky serie ploten, podle kterých bylo možno pomocí zvětšovacího skla zhotoviti pařížské modely přece jen dříve, než ony skutečně došly poštou.

Pařížští obchodníci však vyzráli i nad tímto trikem; není divu, že se o to přičinili, uvážíme-li, že každý model pro ně představuje asi 300.000 franků zisku, o který byli ochuzováni Zavedli tudíž do stropů, do stěn i do podlahy chodby, jíž je nutno projiti k sálu módní přehlídky, zvláštní světelné paprsky, pronikající i pevné hmoty; ty potom ničily fotografické desky, takže námaha pánů se stala zbytečnou.

Boj tím ovšem není zdaleka ještě ukončen. Neboť se zde jedná na obou stranách nejen o prestiž, nýbrž také o velké peníze, s pařížské strany pak dokonce o možnou ztrátu světové pověsti v oboru hospodářsky tak důležitém pro stát a jeho finance, jako jest průmysl dámského oděvnictví.

Francouzi vědí, že Američané by na nich mohli svými technicky důmyslnými přistrojí vždy vyhráti. Proto se chtějí brániti mocně dorážející konkurenci jinak. Jakékoli zcizování pařížských modelů má býti stiháno soudně buď jako vyráběni patentovaného zboží, buď jako plagování uměleckých předmětů.

Přijde nyní na to, budou-li pařížské modely uznány za pouhé zboží či za umělecké výtvory. Ale buď jak buď, toto zabezpečení před americkou konkurencí bude přece jen nejlcpší.

Srdce všech po módě se strojících žen bude i nadále poutáno páskou k Paříži.


Původní zdroj historického článku:
Moravský illustrovaný zpravodaj 1930, autor Fr. Dlouhán.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. ledna 2019


Diskuze k článku „Rafinované způsoby, jakými Američané kradli a kopírovali nejnovější módní novinky z Pařiže“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.