Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Více jak 100 let starý elektronický terč pro trénink přesné střelby z pušky

původně vyšlo: Epocha 1907, autor —y.
Znát přesné místo zásahu při střelbě je důležité nejen pro armádu, ale třeba i pro biatlon nebo jiné střelecké sporty. Článek z roku 1907 vám představí velmi zajímavý automatický terč, který i na velké vzdálenosti dokázal střelci velmi přesně ukazovat místa jeho zásahů.


Samočinný terč.

Přese všechny pokroky vojenské techniky jsou dosud terče, jichž se užívá při cvičení ve střelbě, zařízeny stále tak jako před sta lety, a výsledek rány je dosud označován vojínem, který stojí na místě chráněném před střelami a tyčí ukáže bod, kde se střela zaryla do terče.

Že je tento „markér“ vystaven nebezpečí života i přes to, že jest jeho stanovisko kryté, o tom svědčí častá neštěstí při podobných cvičeních v ostré střelbě, neboť jej přece jen někdy zasáhne střela zbloudilá neb odražená od kamene. Mimo to je tato methoda dosti zdlouhavá, ježto markér nemůže hned nalézti malý otvor po projektilu, který je zvláště při malém kalibru moderních pušek nepatrný, a rovněž není spolehlivá, ježto zde není vyloučena buďto mýlka neb nepoctivost.

Anglický nadporučík Peters sestrojil terč, který tomuto nedostatku odpomahá samočinným zařízením, jež po každém výstřelu samo označuje místo, kde střela dopadla na terč. Terč jest — jak vidno z obrázku — složen z kruhových bílých destiček ze chrómové oceli s černým bodem uprostřed, z nichž se každá skládá ze tří takových destiček, umístěných za sebou.

Material, z něhož jsou tyto destičky zhotoveny, je nejtvrdší ocel, kterou kule nemůže prorazit a jen ji o několik millimetrů uhne, takže se dotkne destičky umístěné za ní a poněkud na ni tlačí. Za každou destičkou jsou elektrické kontakty vedoucí ke druhé části tohoto zařízení, ukazateli ran, jenž je postaven vedle místa. kde stojí střelec. Je to podobný terč, ale zmenšený ve skřínce.

Má tvar kruhové desky, na níž jsou obdobně vyznačeny kruhy a body pásma. Body jsou malé otvory, za nimiž jsou bílé destičky pohyblivé podobným způsobem, jako kruhové destičky na ukazateli domácích telefonů. Každá destička na terči odpovídá a je spojena drátem se souhlasně položenou destičkou na ukazateli.

Jakmile se kotouček zasažený na terči kulí ohne do zadu a dotkne se kotoučku ležícího za ním, je proud uzavřen a na ukazateli odskočí příslušná bílá destička od otvoru a otvorem je vidět černé dno skřínky. Střelec se tedy hned může po ráně přesvědčit, do kterého místa trefil.

Po odečtení výsledku rány možno destičku na ukazateli přivésti opět do původní polohy stisknutím knoflíku.zdroj historického článku:
Epocha 1907, autor —y.

datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. ledna 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Debata k článku Více jak 100 let starý elektronický terč pro trénink přesné střelby z pušky


Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty: