Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jízda na koni po ledu? Pro švédské vojáky nutnost!
původně vyšlo: Světozor 1908, autor neuveden.

Správný voják si musí umět poradit za každé situace. A pokud jste švédský voják, tak vás nesmí zastavit ani zamrzlá řeka nebo jezero! Více v článku z roku 1908.


Útok vojska švédského na ledě.

Také na severu evropském pracují horlivě, aby v případné veliké srážce evropských mocností nemusili zůstati pouhými diváky ; Švédsko sice svojí polohou nestojí nikomu v cestě, ale jak historie učí, prožilo více válek nežli leckterý stát evropský v samém ohništi válečném.

Armáda švédská má býti podle usnesení komor do 12 let zcela nově organisována. Každý Švéd od 21 do 40 roku svého jest povinen zbraní ; služební doba — 8 let v první výzvě, „beväringn“, 4 léta ve druhé výzvě a 8 let v zemské obraně.

Švédsko může do války postaviti armádu 340.831 mužů a 175.000 mužů zemské obrany, na moři pak má celkem 75 plavidel.

Jízdy má armáda v míru pouze asi 7000 mužů, kteří však oproti státům jiným mají výcvik takový, že se mohou pohybovati výborně ve sněhu i po ledě, jak náš obraz ukazuje.původ historického článku:
Světozor 1908, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
26. listopadu 2018Debata k článku 'Jízda na koni po ledu? Pro švédské vojáky nutnost!'
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.