Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   magazín Příroda.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

Jak firma Laurin a Klement získala monopol v Černé Hoře a jaká speciální auta kvůli tomu vyrobila?
původně vyšlo: Světozor 1908, autor neuveden.

České automobily měly ve světě vždy velmi dobrou pověst. Jeden z obchodních úspěchů mladoboleslavské automobilky Laurin & Klement - předchůdce dnešní Škody - vám popíše historický článek z roku 1908.


Černohorské automobilní vozy Laurin a Klement.

Mezi černohorskou vládou a českou akciovou společností Laurin a Klement v Mladé Boleslavi uzavřena smlouva, kterouž se jmenovaná firma zavázala zavésti ve vlastní režii a za státní subvence černohorské automobilní poštovní službu na Černé Hoře.

Touto smlouvou byl zajištěn firmě Laurin a Klement monopol veřejné dopravy automobilní v knížetství černohorském. Smlouva jest platná pro dobu 15 let a má za účel zrychlení dopravy mezi Černou Horou a rakouským přístavem Kotorem se strany jedné, mezi jednotlivými městy černohorskými jako Cetinjí, Nikšičem, Podgoricou a Plavnicou se strany druhé.

Kromě firmy Laurin a Klement ucházela se celá řada jiných firem, zvláště italských, o tento monopol, bylo však rozhodnuto ve prospěch českého výrobku. Tyto automobily byly firmou Laurin a Klement v předepsané lhutě zhotoveny a před několika dny drahou na Černou Horu poslány.

Vozy tyto vzbudily veliký zájem, jsou to automobily zcela zvláštní konstrukce, neboť na křivých a úzkých cestách Černé Hory by jízda s obyčejným nákladním vozem vůbec možna nebyla.

Přílišná vzdálenost os a možnost předních kol, jen na větším prostranství se s vozem zatočiti, tvořily ty překážku v četných zatáčkách, kterou by ani několikerým couváním nebylo lze překonati ; s tím firma Laurin a Klement při konstrukci vozů musila počítati i sestrojila vozy zcela nového typu sblížených os, posunutých zadních kol ku předu a položení sedadla řidičova přímo nad skříní motorovou.

Černohorské vozy Laurin a Klement představují nanejvýše zajímavou konstrukční novinku.původ historického článku:
Světozor 1908, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. listopadu 2018Debata k článku 'Jak firma Laurin a Klement získala monopol v Černé Hoře a jaká speciální auta kvůli tomu vyrobila?'

Fotoarchiv
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání včetně původních obrázků.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu ani opravovány původní překlepy.

Pokud chcete náš obsah převzít nebo máte zájem u nás zveřejnit svůj PR článek, tak nás prosím kontaktujte.

© 2011 - 2019 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.Naše další projekty:

Zajímavé odkazy: Webhosting

Chcete zde být také uvedeni? Kontaktujte nás.