Královský skandál: princezna utekla od prince kvůli jinému muži

původně vyšlo: Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
Skandály se nevyhýbají ani nejvýše postaveným rodinám. Jeden takový vám popíše článek z roku 1903.


Korunní princ saský Bedřich August a jeho uprchlá choť princezna Louisa.

Vlny světové sensace, rozvířené útěkem korunní princezny saské s vychovatelem Gironem, tak hned se neutiší.

Všeobecná zvědavost mísí se zde s notnou dávkou škodolibosti a touhy kritisovati a rozsuzovati, pokud čin korunní princezny jest oprávněn jako výraz povahy moderní, silně individuelní, anebo zaslouží odsouzení jako nepromíjitelný poklesek matky. Kam až dospěje trapná a pikantní affaira ta, těžko se domysliti, ale nějakým »občanským« odpuštěním a smírem sotva asi může skončiti.

Podobizny všech osob affairy té súčastněných náležejí nyní k nejhledanějším a již i nejznámějším. Zbývá nám přinésti jen některá životopisná data čtenáři, jenž se o ně zajímá.

Korunní princ saský Bedřich August narodil se dne 25. května 1865 jakožto syn prince Jiřího, bratra krále Alberta, jenž před nedávnem zemřel; král Jiří, nyní těžce nemocný, jest věku již pokročilého — jsa 71 rok stár.

Korunní princ saský jest jedním z jenerálů německého vojska, majetníkem pluků a četných řádů (i rakouského zlatého rouna) a zajímá se prý pouze o věci válečné. Korunní princezna Louisa Antoinetta, císařská princezna rakouská, jest dcerou Ferdinanda IV., velkovévody Toskánského.

Narodila se 2. září 1870 a zasnoubila se 21. listopadu 1891. Z manželství tohoto narozeny dosud čtyři dítky — a za nedlouho má se princezna státi matkou pátého. Jeden z bratří prince Bedřicha jest katolickým knězem v Norimberku a doktorem theologie, a což také není bez zajímavosti, jest okolnost, že královská rodina saská pochází po přeslici od Zdenky, dcery našeho krále Jiříka Poděbradského, jež r. 1459 zasnoubila se s Albrechtem Statečným, mladším synem Bedřicha Pobožného, zakladatele nynější královské rodiny saské.


Původní zdroj historického článku:
Illustrovaný svět 1903, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. listopadu 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.