Zvláštní parní lokomotiva, na které je všechno obráceně

původně vyšlo: Vynálezy a pokroky 1911, autor Inž. K. K—ař.
Ne všechny parní lokomotivy byly podobné. Článek z roku 1911 vám představí originální americký stroj, u kterého byla kabina netypicky vpředu a až za ní kotel. Za jízdy to pak vypadalo, jako když couvá. Proč byla taková konstrukce zvolená a jaké měla výhody?


Americká lokomotiva nového typu.

Společnost Jižní Pacifické dráhy v Americe dala vystavěti ve světoznámých závodech Baldwinových pro stavbu lokomotiv ve Filadelfii několik ohromných lokomotiv zcela nového typu.

Zvláštností tohoto typu lokomotiv jest, že budka pro strojvůdce a topiče, která jest téměř u všech lokomotiv dosavadních vzadu za kotlem lokomotivy, jest přeložena úmyslně dopředu, aby měl strojvůdce lepší přehled trati a aby mohl lépe pozorovati rozličné signály bezpečnostní podél trati umístěné.

Této konstrukce lokomotivy vyžádala si žádoucí bezpečnost jízdy, neboť při ohromných rozměrech nynějších parních kotlů lokomotivních, které mívají průměr až 2 m, nebylo možno při budce vzadu umístěné uspořádati dostatečně velká okénka, jimiž by mohl strojvůdce pozorovati trať; mimo to pak kotel svými rozměry znemožňoval širší rozhled i těmito malými okénky.

Konstrukci umožnila volba paliva; lokomotiva jest totiž vytápěna petrolejem, který jest shromážděn pod tlakem v nádržce na tendru za lokomotivou a potrubím je přiváděn k topeništi vpředu lokomotivy. Při vytápění uhlím nebylo by toto uspořádání možné, neboť jest třeba v zájmu bezpečnosti jízdy,aby strojvůdce i topič byli pohromadě a aby potřebný materiál, vodu a palivo, měli pokud možno při ruce.

Budka jest velmi prostorná a má v přední stěně dvě velká zasklená okna; veškeré ústrojí, jímž jest lokomotiva ovládána, jest umístěno tak, že strojvůdce nemusí při jeho obsluhování odvracet zraku od trati a může zůstat neustále obrácen čelem ve směru jízdy.

Stroj lokomotivy jest sdružený parní stroj o čtyřech válcích, umístěných po páru na každé straně lokomotivy. Kotel jest 2 m v průměru, 14,6 m dlouhý o výhřevné ploše 575 m², což je dvakrát tolik, než činí výhřevná plocha lokomotiv obyčejných. Celek spočívá na deseti nápravách, z nichž osm jest poháněno. Váha lokomotivy ve službě je 196 tun a s tendrem, obsahujícím 40.000 l vody a 13000 l petroleje, 304 tun.

Se jmenovanou zásobou vody a petroleje může lokomotiva projeti i nejdelší trati bez zastávky. Tažná síla lokomotivy obnáší 42.750 kg a umožňuje dopravu vlaků o 500 až 600 tunách s největší rychlostí na všech rozmanitých stoupáních, jaká vykazuje trať v pásmech Hor Skalních a pohoří Sierry Nevady.

Data tato zajisté dovolí zařadit nový typ lokomotivy Pacifické dráhy mezi nejzajímavější zjevy, vyskytující se v stavbě železnic Nového Světa.


Původní zdroj historického článku:
Vynálezy a pokroky 1911, autor Inž. K. K—ař.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. listopadu 2019


Diskuze k článku „Zvláštní parní lokomotiva, na které je všechno obráceně“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.