Zrada slovenských poslanců při volbě TGM prezidentem

původně vyšlo: Lidové noviny - 1934, autor neuveden.
Při čtvrté prezidentské volbě 24. května 1934 byl Tomáš Garrigue Masaryk zvolen prezidentem Československa téměř jednohlasně. Hlasy v této neklidné době získal i od poslanců za německou menšinu. Proč pro něj ale nehlasovali zástupci Slovenska? To vám prozradí historický článek z roku 1934.


Luďáci a volba presidenta republiky

Společný klub poslanců a senátorů slovenské ludové strany se na včerejší schůzi v Bratislavě jednomyslně usnesl, že za voleb presidenta republiky odevzdá strana prázdné hlasovací lístky.

Rozhodnutí bylo odůvodněno takto:

Dne 30. května 1918 sjednal T. G. Masaryk se zástupci slovenského národa pittsburskou dohodu, v jejímž smyslu synové slovenského národa přinesli oběti na majetku a lidských životech a tak se přičinili o osvobození slovenského národa a o utvořeni společného státu Čechů a Slováků. Ve smyslu této dohody měl slovenský národ obdržet svůj sněm, své školství, administrativu, soudy a slovenština měla být výhradní úřední řeči na Slovensku.

Avšak tato dohoda dosud nebyla uskutečněna a president T. G. Masaryk v listě z 12. října 1929, adresovaném předsedovi ludové strany, tuto dohodu prohlásil za dokument podvržený a za falsum. Proto se klub senátorů a poslanců ludové strany usnesl setrvat na tomto stanovisku.

— Toto prohlášení, jehož celkový smysl zde přinášíme, bude zítra uveřejněno pod názvem Provolání k slovenskému národu. Je zajímavé podotknout, že usneseni ludového klubu bylo učiněno těsně před volbami a že bude oznámeno veřejnosti až po volbách.

Luďáčtí zástupci v Národním shromáždění, vydávající se znovu neprávem za mluvčí celého slovenského národa, znovu uvádějí za důvody svého nepředloženého a málo politického usnesení pittsburskou dohodu jako vždy, kdykoliv se nevyplnila jiná jejich přání.

Tentokrát však jejich neupřímné vymlouváni nepadne na příznivou půdu ani u nejvěrnějších jejich přívrženců. Slovensko je Masarykovo a nedbat příkazů národní morálky v případě tak význačném, jako byla volba zakladatele státu a osvoboditele Slovenska presidentem republiky, je těžkým prohřešením, jež jistě nemine se bez následků.

Slovensko bylo tímto novým činem luďáků zrazeno a vržen byl na ně stín, že neumí býti vděčno za největší hodnoty, které mohou býti národu dány. A Slovensko vděčným býti chtělo tím více, že jde o syna jeho rodu, z něhož vyšel i Kollár a Šafařík.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1934, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. května 2020


Diskuze k článku „Zrada slovenských poslanců při volbě TGM prezidentem“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.