Životospráva a náročný denní program císaře Františka Josefa I. v jeho 80 letech

rubrika: historické články / významné osobnosti, původně vyšlo: Lidové noviny - 1910, autor neuveden.
Zajímá vás, jak císař František Josef I. zvládal ve vysokém věku 80 let vykonávat svůj úřad? Kdy pravidelně vstával, co jedl a kolik času denně věnoval práci? Všechny tyto zajímavé informace o životě našeho tehdejšího panovníka vám prozradí historický článek z roku 1910.
Následující text pochází z roku 1910

Jak žije císař František Josef.

Svých právě dovršených 80 roků děkuje císař František Josef namnoze své přísné životosprávě.

Na radu svých lékařů žije totiž císař již ode drahných let velice odměřeně a přesně. Vstává dříve, nežli většina jeho rakouských občanů: v létě ve 4, v zimě v 5 hodin.

Jak vstane, dá se hned ustrojit a vstoupí do své pracovny, kde už čeká jeho pobočník. Císař mu dá své rozkazy stran celého dne. Na to jde na procházku zámeckým parkem v Schönbrunnu, když však je špatné počasí, prochází se po chodbách zámku anebo v zimní zahradě.

Pak se vrátí do své pracovny a snídá bílou kávu. Při tom čte noviny, ale pořizuji se pro něho noviny zcela zvláštní. Sestavují se z výstřižků ze všech novin, také z českých, a sice většinou jen o věcech politických.

Zvláštní kancelář tyto výstřižky ze všech novin sebere a pokud nejsou německé, přeloží do němčiny, v noci se to rychle vytiskne na pěkný papír zvláště velikými písmeny, protože zrak císařův jest již poněkud slabší a ráno hotový časopis už leží na psacím stolku císařovy pracovny.

Když si ho císař přečte a někdy proběhne i jeden vídeňský časopis, nastane denní práce. Jsou již na stole připraveny listiny o státních záležitostech, které císař pilně studuje a je opatřuje po straně poznámkami, co se v té neb oné věci má státi.

Jak udeří devátá hodina, oznámí lokaj, že je připraven císařský kočár. Císař jezdí vždycky jen s bělouši. Jede teď do vídeňského hradu a tam přijímá ministry, kteří mu podávají zprávy o záležitostech svého úřadu. uděluje audience nebo předsedá konferencím, což trvá až do 12 hodin.

V poledne císař posnídá na vidličku něco lehkého, zapije číškou vína a rád si k tomu dříve vykouřil doutník. Obyčejně to byla viržinka. Pak probírá císař listiny, které ho došly z ministerstev, a činí svá rozhodnutí.

Dvakrát za týden uděluje císař všeobecné audience. Zdrží se tak obyčejně do 4 hodin.

Ve 4 hodiny zase vsedne do vozu a ujíždí zpátky do Schönbrunnu. Tam nyní obědvá buď sám anebo Jen se svým nejužším okolím. Oběd má jen několik málo chodů. K obědu pije obyčejně sklenici plzeňského, řidčeji sklenku šampaňského. Po obědě odejde do své pracovny. Tam čte, píše psaní a někdy si také trochu v sedě zdřímne.

A v 9 hodin jde vůbec spát. Tento pravidelný život má jen málo odchylek v manévrech, na cestách anebo při honech. Ale vždy žije císař jednoduše a pravidelně a tyto dvě zásady jeho jsou moudrým naučením pro všechny, jak si lze zachovati vysoký věk.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1910, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. března 2021


Diskuze k článku „Životospráva a náročný denní program císaře Františka Josefa I. v jeho 80 letech“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.