Žhářství, díky kterému získal malý chlapec novou milující rodinu

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Národní listy - 1931, autor neuveden.
Žhářství, tedy úmyslné zakládání požáru, rozhodně není žádná správná věc. Některé případy žhářství ale přesto mohou obměkčit i přísného soudce a vést k dojemnému pozitivnímu výsledku. Jeden takový případ malého desetiletého žháře a jeho životního osudu vám přináší článek z roku 1931.
Následující text pochází z roku 1931

Vděčnost projevená založením požáru.

Zajímavý „obraz ze života vesnického“ je uzavřen v aktech krajského soudu francouzského, který se v těchto dnech obíral případem rolníka z obce Leurville, obžalovaného ze zločinu žhářství a podvodu.

Rolníku vyhořela před časem stodola se zasobami obilí, protože však byl pojištěn, dostalo se mu od pařížské pojišťovny náhrady 90.000 franků. Tuto částku, která přišla rolníku nesmírně vhod, záviděl mu jeho soused a učinil na něho tajné oznámení, že si sám založil oheň.

Rolník, postižený požárem, octl se v nesmírně choulostivé situaci, neboť výpovědi několika sousedů potvrzovaly, že rolník pravil kdysi, že by jej jenom požár stodoly mohl zachránit před exekučním prodejem statku.

Všechny okolnosti spikly se proti obžalovanému, takže jeho odsouzení pro zločin žhářství a pojišťovací podvod zdálo se více než jisté.

Tu však nešťastnému rolníku, jenž marně ujišťoval soud o své nevině, vyvstal záchrance v malém, desetiletém hochu, který častěji docházel do statku „na besedu“. Ba, býval tam častěji než doma, kde jej nikdo neměl rád, protože byl nemanželským dítětem hospodyně. Ironií osudu byl hoch právě ze statku onoho rolníka, který učinil udání.

Malý hoch učinil ve své výpovědi doznání. že požár sám založil v době, kdy rolník s čeledí byli na poli. Doslechl se, co se před tím povídalo o výroku rolníkově, o tom totiž, že by jej požár stodoly zachránil před hospodářským zruinováním. I založil oheň, aby pomohl rolníkovi, který se k němu choval tak laskavě.

Rozumí se, že rolník byl soudem osvobozen. Lidskost soudcova projevila se i v otázce, dané obžalovanému rolníku, zda by hocha, s nímž se doma špatné nakládá, nevzal k sobě za vlastního. Rolník s radostí přisvědčil...


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1931, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. března 2022


Diskuze k článku „Žhářství, díky kterému získal malý chlapec novou milující rodinu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.