Zázrak na Visle: jak porážka rudé armády ovlivnila svět

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Selská stráž - 1920, autor neuveden.
Porážka bolševické rudé armády, později známá jako Zázrak na Visle, měla velký význam nejenom pro Polsko a Rusko. Co porážka znamenala pro Německo, Maďarsko, Slovensko nebo Ukrajinu? To vám prozradí historický článek z roku 1920, napsaný jen pár dní po vítězství polském armády.
Následující text pochází z roku 1920

Válka rusko-polská.

Rudou armádu bolševickou stihla pohroma na Visle podobná oné, již utrpěli Němci ve Francii na Marně.

Bitva na Marně zachránila Paříž a bitva na řece Visle zachránila zase Varšavu. Rudé divise poraženy byly nuceny ustoupiti na východ, takže Varšava je již mimo nebezpečí.

Porážkou rudých vojsk zhaceny byly také plány Němců v říši, kteří doufali, že pomoci bolševických vojsk podaří se jim zvrátit versaillskou mírovou smlouvu. Dokud rudá vojska postupovala a blížila se Varšavě a německým hranicím, stupňovala se stará nenávist německá nejen v říši, nýbrž i u nás a všude, kde jsou Němci.

Tak v Horním Slezsku zejména v Katovicích došlo k pravidelné téměř válce mezi německým obyvatelstvem a dohodovým a polským vojskem, při niž teklo na obou stranách hodně krve a na severu vítali Němci rudé vojáky prapory a slavobránami a místní správy v koridoru Gdanském sestavili bolševici hlavně z Němců, a na mnoha místech v Německu došlo ke komunistickým vzpourám, vyvolaným nedočkavými komunisty.

Také Maďarům porážka rudých vojsk zhatila plány. Maďaři již se těšili, že poražená Polska bude muset hledat pomoc, a proto ji také již předem nabízeli. A naši komunisté skrývající se za maskou soc. demokratickou, povzbuzeni úspěchy rudých vojsk, stávali se čím dál tím vyzívavější, zejména na Slovensku, kde rudí emisaři Horthyho kalili vodu, v niž by pak v nastávajícím zmatku mohli snadno lovit.

Prozatím jim porážka bolševiků ruských zhatila plány. Než porážkou bolševiků není nebezpečí úplně odstraněno a bude trvati tak dlouho, pokud se nepodaří uklidniti Rusko a zažehnati válku rusko-polskou.

Obrat v Minsku.

Po porážce rudé armády u Varšavy Poláci zamítají nyní ruské podmínky a kladou své vlastni a žádají prý, aby se o mír jednalo na půdě polské nebo neutrální. Poláci žádají prý všechna území osídlená většinou Poláky, národům, kdysi k Polsku náležejícím má se dostali sebeurčovacího práva a bolševici musí svá prohlášení skutky zaručiti. Dohoda radí Polsku, aby nemařilo dále času a uzavřelo mír.

V rudé armádě prý nastal úplný rozvrat.

Praví se, že bývali carští důstojnici zavedli rudé vojsko do pasti. Dle jiných byla porážka rudých armád zaviněna vysílením vojínů následkem přílišných pochodů, takže prý jezdci na koních spali.

V Ukrajině prý zuří veliké povstání v území blízkém generálu Wranglovi, takže bolševická fronta proti tomuto ruskému generálu mohla by býti takto snadno zničena. Severní rudá armáda počtem 50.000 mužů pry je Poláky zaskočena, takže ji nezbývá než kapitulovati nebo utéci na německou půdu.


Původní zdroj historického článku:
Selská stráž - 1920, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. srpna 2020


Diskuze k článku „Zázrak na Visle: jak porážka rudé armády ovlivnila svět“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.