Vize budoucnosti z roku 1930: Německo a Rusko jako spojenci ve válce a definitivní porážka bolševiků

původně vyšlo: Ženská revoluce - 1930, autor Antonín Talášek.
Jak lidé mezi první a druhou světovou válkou viděli budoucnost svého světa? Nabízíme vám jedinečnou předpověď z roku 1930, která vám detailně přiblíží možný vývoj života v Československu, Evropě i na celém světě. Co myslíte, byla tato předpověď v něčem přesná?


Budoucnost

Společnost národů, která měla připravovati půdu pro federaci Evropských spojených států, se při prvním větším konfliktu úplně rozpadla.

Byla to instituce bez praktické ceny, která sloužila jen k uklidnění veřejného mínění a některým státům za pláštík, pod kterým pilně zbrojily. Na schůzích měli plná ústa míru, doma však plné ruce práce se zbrojením.

Dluhy vzniklé za války 1914-18 a dávné napětí americko-japonské přivodily válku mezi Spojenými státy severoamerickými na jedné a spojenci Anglií, Japonskem, Francií a Italií na druhé straně. Tato válka nepřivodila žádných změn v Evropě. Skončila velkou porážkou Spojených států amerických na moři a zaplacením mnohamiliardové náhrady spojencům. Touto porážkou byla zaražena americká rozpínavost a zlato se opět přestěhovalo do Evropy.

Jedním ze světodějných momentů byla evropská válka v roce 1956-1958. Byla to dvouletá strašná, vyčerpávající srážka evropských států, která byla ovocem nespokojenosti a nervosity zavládnuvší v Evropě po světové válce v letech 1914-18.

Na jedné straně stály v evropské válce Malá dohoda, Polsko, Francie, Belgie a Italie, na druhé straně Německo, Rusko, Maďarsko, Bulharsko, Rakousko, Řecko a Turecko. Anglie, Amerika, Španělsko, Švýcary a Portugalsko se války nezúčastnily. V italských a francouzských, koloniích v Africe bylo Německem a Tureckem zároveň zosnováno velké povstání, takže značná část vojsk obou států byla vázána v Africe.

Skoro všechny válčící země byly přímo vandalsky zpustošeny. Válka se odehrávala hlavně ve vzduchu a s letadel všeho druhu byla nemilosrdně šířena zhouba jak třaskavinami, tak otravnými plyny. Ani vojsko netrpělo tolik v této válce, jako civilní obyvatelstvo, kterého byly zničeny desetitisíce hlavně v městech.

Konečně se obyvatelstvo rázně vzepřelo a učinilo dalšímu válčení konec. Jednání o mír zúčastnila se i Anglie, která nepřipustila velkých teritoriálních změn. Poněvadž vítězem v této válce bylo Německo se svými spojenci, dostalo se mu náhrady tím, že obdrželo zpět část Slezska a část kolonií v Africe od Italie a Francie. Rusko dostalo Východní Halič, Podkarpatskou Rus a Dobrudžu. Jinak se v Evropě ničeho nezměnilo, jen bída byla veliká a všeobecná. Československo ztrátou Podk. Rusi nikterak neutrpělo, neboť se zbavilo země, na kterou po leta nemálo doplácelo.

Ohromné břemeno dluhů a všeobecná bída způsobily v roce 1959 bolševický převrat v evropských státech, vyjímaje Anglie. Bolševici v poválečných zmatcích uchvátili všude vládu do svých rukou a zaváděli diktaturu po způsobu Ruska. Poněvadž však v západních zemích nešli s nimi sedláci a střední vrstvy, docházelo po celý rok ke krvavým občanským srážkám, až konečně v roce 1960 vypukla v Evropě všeobecná protirevoluce proti bolševikům.

Anglie a Amerika, které pociťovaly krutě ztrátu evropského obchodu, přidaly se k povstalcům, zničily všechna evropská loďstva a zaplavily všechny země letadly. Za půl roku byli bolševici ve všech zemích, nevyjímaje ani Rusko, zdoláni a dosazeny nové demokratické republikánské vlády.

Ve všech státech odňato lidem, o nichž se vědělo, že jsou bolševiky, volební právo na patnáct roků a byli drženi tak zkrátka, že šmahem přestupovali do jiných stran. Po dvaceti letech se Evropa i Československo značně zotavila a po bolševismu nebylo ani stopy.


Původní zdroj historického článku:
Ženská revoluce - 1930, autor Antonín Talášek.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. května 2021


Diskuze k článku „Vize budoucnosti z roku 1930: Německo a Rusko jako spojenci ve válce a definitivní porážka bolševiků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.