Veselá historka z návštěvy císaře Františka Josefa v Praze aneb hlavně to nepoplést

původně vyšlo: Kopřivy - 1918, autor neuveden.
Stačí malá nepozornost a z vážené návštěvy se stane komedie. Jednu takovou chybu, ke které došlo při návštěvě císaře Františka Josefa I. v Praze, vám popíše článek z roku 1918.


Anekdota z návštěvy cis. Františka Josefa v Praze.

Jednou, před lety, navštívil císař František Josef I. Prahu. Měl navštíviti různá místa a stručně tam promluviti.

Ale nejvyšší hofmistr znal dobře jak inteligenci, tak znalost češtiny Františka Josefa, a tak mu z opatrnosti napsal na papírek, kde má co mluvit.

Prohlídka byla přesně určena a to tak, že číslem 1. měla být prohlídka nové kanalisace, číslem 2. návštěva týnského kostela atd. a císař měl příslušné poznámky, jež měl na oněch místech promluviti, také očíslovány.

Nešťastnou náhodou se stalo, že nejvyšší hofmistr se roznemohl a nejel s císařem na prohlídku Prahy. Zastupoval jej mladý dvořan, který česky znal ještě méně než František Josef I., totiž nic. A ten dvořan také spletl pořad vyjížděk a císař na místě ke kanalisaci jel nejprve do týnského kostela.

Tam jej oslovil česky pražský starosta a císař dělal, jakoby rozuměl jeho řeči. Když viděl, že starosta umlkl a uctivě čeká, pochopil, že je nyní na něm, aby promluvil.

Podíval se tedy na papírek k číslu 1. a hlasitě přečetl: »Ano, vélmi posóruhodny. Any to tady nesmrdí.« To byla slova, která měl pronésti na skutečném čísle 1, totiž v kanalisaci. Starosta a přítomní kněží a hodnostáři koukali jako zkoprnělí, ale z respektu před tvorem z boží milosti uctivě mlčeli.

Pak se jelo do kanalisace. Císař si prohlédl, co mu ukazovali, vyslechl řeč vrchního inženýra, pak se koukl na papírek a přečetl: »Mý pánové! Jaká sbošná nalata se mne tu smocňuje!« To měl totiž říci v týnském kostele. Páni koukali zase jako blázni, ale tentokráte v nich loyálnost trochu povolila a někteří z nich (ale jenom někteří) dovolili si pousmáti se.

Císař, zpozorovav dobrou náladu přítomných, zaextemporoval si a mimo program řekl blahosklonně: »Mne téši, mý Čéši.« A odevzdal staviteli kanalisace papežský řád, který byl určen pro faráře od Panny Marie týnské...


Původní zdroj historického článku:
Kopřivy - 1918, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. března 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.