Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

T. G. Masaryk o vlastencích a vlastenčení. Platí jeho slova i dnes?

původně vyšlo: Naše doba 1897, autor Tomáš Garrigue Masaryk.
Myslíte, že to co se dnes děje v naší společnosti je něco nového? Není. Přečtěte si, co již v roce 1897 psal o vlastenectví tehdy ještě obyčejný profesor Tomáš Garrigue Masaryk.


Vlastenectví

Ano, — nám je stálé žvanění o národnosti a vlastenectví už přemoženým stanoviskem.

Nenávidíme od srdce každého, kdo myslí, že je to už nejvyšším cílem — být národovcem, že dosti na tom, a že mu netřeba, aby také něco pro národ vykonal. Jsme už na takovém stupni vzdělání, že tu už pražádnou zásluhou není, být vlastencem; k národnosti své se znát a ji ctít jest první povinností každého vzdělance, zároveň ale i povinností nejlehčí, poněvadž nám nyní už povinnost nastává, abychom národ svůj na výši světového uvědomení a vzdělání postavili a jemu takto nejen k uznání dopomohli, ale i život pojistili. To je ten náš kosmopolitismus.

To je však všechno ještě málo; kromě toho je v Čechách (také na Moravě a Slovensku) každý vlastenec také (ach Bože!) spisovatelem. A vlastencem může být v Čechách každý tvor, rozumný nebo nerozumný, jen když písně české zpívá, z korbelíčku si nalívá, při tom nezná větší slast, nežli milovat vlast! Pak spíše nějaké spisy a kritika o nich nesmí říci, že jsou špatné z příčiny svrchu uvedené. Takový je stav kritiky české.

Ó jemine! ó jemine! zkormoucené břicho mé!


Vlastenectví je něco jiného než vlastenčení.

Vlastenčení je kšeft anebo pohodlná lhostejnost, jdoucí starými, vyšlapanými cestami. Jako v církvích zeloté vedou indiferentní massy věřících a jak massy ty občas dovedou fanatisovat, tak i zelotové vlastenčící vedou a fanatisují massy. Někteří z těchto zelotů dělají tak z upřímnosti neosvíceného srdce.

Většina však a jistě ti vůdčí křiklounové, hájí svou kapsu. Jedni brání »náboženství« a »církev«, druzí »národ« a »vlast« — tak tedy stále vidíme, jak ve jménu ideálných statků člověčenstva lačnost a panovačnost slaví své orgie.

Poznat může takové chytráky každý podle toho, že se nejzuřivěji obracejí proti svým souvěrcům a soukmenovcům. Inkvisice pálila křesťany a katolíky, vlastenčící pochopové zrádcují Čechy.

Je to pochopitelné; mravní a rozumové zpátečnictví užívá zelotismu jako své zbraně a nenávidí proto světlo, neboť potřebuje pro své choutky tmu. Naše obrození stalo se také jen neohroženou kritikou zastaralých zlořádů. — Dobrovský, Kollár, Šafařík, Palacký, obzvláště pak Havlíček (před ním také Čelakovský) především musili potírat vlastenčící plantážníky.


Původní zdroj historického článku:
Naše doba 1897, autor Tomáš Garrigue Masaryk.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
6. srpna 2018


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.