Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Svatba na omezenou dobu - podivný nápad, pocházející z Ruska

původně vyšlo: Česká hospodyně 1918, autor neuveden.
O Sovětském svazu se říkalo, že je to země neomezených možností. Jak vám dokáže článek z roku 1918, tak v začátcích vlády bolševiků bylo v Rusku možné skutečně mnoho zvláštních věcí - jako například svatba, platná ale jen na předem určenou dobu.


Tříleté manželství.

„Gaz. Klel.“ píše: Vláda bolševická nevynechala ani jediného oboru nejen života veřejného, ale i soukromého, v němž by nebyla provedla svých „reforem“.

Osudu tomu neušlo ani manželství. Bolševici zavedli občanské sňatky, a to stejně jako ostatní „reformy“ v karikatuře — na lhůty.

Nejčastěji uzavírají se sňatky před bolševickými komisaři na 3 léta. Takových tříletých manželství je nyní v Rusku velmi mnoho.

Kdyby takové experimenty se prováděli jen s Rusy, bylo by nám to lhostejno. Ale pohříchu někteří naši uprchlíci nezůstali ušetřeni bolševické nákazy, a tříletá manželství vyskytují se také mezi nimi.

Těchto dnů přišla do naši redakce jistá žena, a tázala se, co má činit; neboť její muž, meškající v Rusku, se tam „na tři léta oženil“, přes to, že zde zůstavil ženu a 7 dětí. Táž vypravovala, že v Kielcách je více takových tříletých manželství. Ženili se tak svobodní i ženatí.

Sdělila dále neuvěřitelný případ, že uprchlík, vrátivší se nedávno z Ruska, přivezl si z Ruska druhou ženu, s níž se oženil „na tři léta“ a nyní žijí všichni tři pospolu. Když jedné „tříleté“ ženě radili, aby se učila polsky, odpověděla zkrátka: „Nač? Za půl druhého roku skončí se moje manželství a vrátím se do Ruska.“

Tyto zjevy podávají důkaz, jakou mravní zpustlost vyvolal bolševismus v duši lidu.


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně 1918, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
31. ledna 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.