Střípky z historie složitého soužití Židů a Čechů

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1912, autor neuveden.
V den, kdy si při Jom ha-šoa celý svět připomíná miliony Židů zavražděných během holocaustu, vám přinášíme dvě zajímavé střípky z historie života Židů v Čechách. Článek z roku 1912 vám například prozradí, jaké postavení u nás měli Židé šestnáctém století.
Následující text pochází z roku 1912

Něco o židech.

Žid býval jen trpěn.

Běda mu, postavit-li se na roveň křesťanu nebo docela měšťanu, jako se provinil roku 1534 Šťastný Muňka, pražský žid, jenž kterémusi novoměstskému měšťanu v hádce řekl, že »jest tak dobrý jako on«. Do vězení za to dán a dlouho tu pobyl.

Ortel svůj zdůvodnili novoměstští konšelé s Jakubem Fikarem z Vratu v čele tak: »Hlásí se, že jest tak dobrý v stavu svém jako on, židovský stav v tomto království žádný stav není, poněvadž židé jsou lid potupný a opovržený a za měšťany se počítati nemohou, a poněvadž jest Šťastný Muňka takové věci všetečně na se vztáhl, béře se v kázeň a pokutu a pakli by který žid za měštěnína se pravil býti, ten každý má z města vypovědín a zlým člověkem vyveden býti, tak aby na věčné časy oni židé v to se nepotahovali, poněvadž lid poběhlý jsou.
(Archiv města Prahy.)

— »Židé buďtež přidrženi, aby posílali své děti do německých škol a sice pod trestem pokuty. A protože německé židovské školy v krajích stojí pod vrchním dozorem krajských hejtmanů, učiňtež světští křesťanští a kde jsou i židovští učitelé soupis všech školou povinných dětí a tyto seznamy buďte krajským úřadům jako dozorčím odevzdány, aby z nich mohlo býti posouzeno splnění tohoto nařízení židům daného.«
(Nařízení pro Čechy ze dne 24. července 1784.)


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1912, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. dubna 2021


Diskuze k článku „Střípky z historie složitého soužití Židů a Čechů“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.