Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Střípky z historie složitého soužití Židů a Čechů

původně vyšlo: Lidové noviny - 1912, autor neuveden.
V den, kdy si při Jom ha-šoa celý svět připomíná miliony Židů zavražděných během holocaustu, vám přinášíme dvě zajímavé střípky z historie života Židů v Čechách. Článek z roku 1912 vám například prozradí, jaké postavení u nás měli Židé šestnáctém století.


Něco o židech.

Žid býval jen trpěn.

Běda mu, postavit-li se na roveň křesťanu nebo docela měšťanu, jako se provinil roku 1534 Šťastný Muňka, pražský žid, jenž kterémusi novoměstskému měšťanu v hádce řekl, že »jest tak dobrý jako on«. Do vězení za to dán a dlouho tu pobyl.

Ortel svůj zdůvodnili novoměstští konšelé s Jakubem Fikarem z Vratu v čele tak: »Hlásí se, že jest tak dobrý v stavu svém jako on, židovský stav v tomto království žádný stav není, poněvadž židé jsou lid potupný a opovržený a za měšťany se počítati nemohou, a poněvadž jest Šťastný Muňka takové věci všetečně na se vztáhl, béře se v kázeň a pokutu a pakli by který žid za měštěnína se pravil býti, ten každý má z města vypovědín a zlým člověkem vyveden býti, tak aby na věčné časy oni židé v to se nepotahovali, poněvadž lid poběhlý jsou.
(Archiv města Prahy.)

— »Židé buďtež přidrženi, aby posílali své děti do německých škol a sice pod trestem pokuty. A protože německé židovské školy v krajích stojí pod vrchním dozorem krajských hejtmanů, učiňtež světští křesťanští a kde jsou i židovští učitelé soupis všech školou povinných dětí a tyto seznamy buďte krajským úřadům jako dozorčím odevzdány, aby z nich mohlo býti posouzeno splnění tohoto nařízení židům daného.«
(Nařízení pro Čechy ze dne 24. července 1784.)


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1912, autor neuveden.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
8. dubna 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.