Štědrá odměna za sestrojení první české parní lokomotivy

původně vyšlo: Epocha - 1900, autor neuveden.
Zajímá vás, jak se dávní továrníci chovali ke svým dělníkům? Článek z roku 1900 vám ukáže, jak štědře své zaměstnance odměnila Českomoravská továrna na stroje za úspěšné dokončení první parní lokomotivy.


První česká lokomotiva

První lokomotiva, v zemích koruny České vyrobená, jest zajisté předmětem, o kterém třeba zmíniti se několika slovy, a to zejména časopisu našemu, který se značným zájmem sleduje veškerý pokrok našeho průmyslu českého.

Českomoravská továrna na stroje zhotovila v srpnu lonského roku tisící parní stroj a před krátkým časem pak první, v zemích koruny České vyrobenou lokomotivu, která vypravena byla z téhož závodu. Tyto dva pro závod tak významné okamžiky, které svědčí o rozvoji a postupu velezávodu tohoto a velkoprůmyslu českého vůbec, kteréž podávají důkaz o vysokém stupni dělnosti podniku, inteligenci sil technických a dělnictva — oslavilo ředitelství závodu způsobem důstojným.

Jak místní časopis sděluje, shromáždilo se dne 5. května o půl 12. hodině dopolední dělnictvo počtem přes půldruhého tisíce hlav v místnostech pro stavbu lokomotiv, kolem prvního výrobku české práce v oboru tomto, kdež vrchní ředitel p. Boh. Mařík promluvil ku shromáždění velice případně.

Správní rada závodu věnovala 11.000 korun k rozdělení mezi veškeré dělnictvo, při čemž ovšem brán zřetel na dovednost a píli, i na dobu zaměstnání při jednotlivci. Další obnos 20.000 korun určen byl již před tím; a sice usnešením valné hromady ze dne 23. dubna na účet podpor dělníků ku práci neschopných, jich vdov a sirotků

Ředitel p. Mařík zmínil se v proslovu svém i o veteránech dělnictva, kteří po 25 i více let nepřetržitě v závodě působí. Po té promluvil za dělnictvo p. Havlena vřelými slovy, znichž zjevna jest potěšitelná shoda mezi závodem a dělnictvem.

Dne 9. května konána pak vycházka ku prohlédnutí nových strojoven a dílen pro stavbu lokomotiv, jež zařízeny jsou moderně a prakticky. Se vzácnou ochotou podjal se přednosta účtáren závodu p. Macháček úkolu průvodčího a podal potřebná vysvětlení.

Zaznamenáváme tuto zprávu s potěšením a přejeme českému velkozávodu hojného zdaru a rozkvětu i pro budoucnosť.


Původní zdroj historického článku:
Epocha - 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
15. dubna 2020


Diskuze k článku „Štědrá odměna za sestrojení první české parní lokomotivy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.