Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Stávky za dob Rakousko-Uherska

původně vyšlo: Rukověť křesťanského socialismu 1910, autor Josef Dvojí.
Zajímá vás, jaká je historie stávek a jak se u nás stávkovalo za dob Rakousko-uherské monarchie? S tím vás seznámí historický text z roku 1910.


Stávka

Posledním obranným prostředkem dělnictva jest stávka (anglicky: strike).

Stávka sama o sobě, když chrání spravedlivé požadavky dělnictva, jest něco dovoleného. Proto i křesťanské dělnictvo se jí súčastňuje. Jest to nutná sebeobrana.

Již ve středověku tovaryši dělávali stávky. Nejstarší známá stávka byla r. 1329, stávka vratislavských pasířských tovaryšil. Avšak stávka jest i zbraň dvousečná, kterou může i sobě dělnictvo uškoditi a taky často opravdu poškozováno bývá.

Proto třeba jest zde velké opatrnosti a spolu i ochrany pro tu část dělnictva, která z rozumných a vážných důvodů stávky súčastniti se nechce nebo nemůže.

Jak totiž zkušenost učí, strana sociálně demokratická často zahajuje stávky, nehledíc k prospěchu dělnictva, nýbrž hledíc jenom k prospěchu své strany.

Aby opět po čase dělnictvo si více upoutala ke své organisaci, zahajuje i stávky divoké, jež mají ten hlavní účel, aby zaměstnavatel do úzkých byl přiveden a poškozen a nikoliv aby se dělnictvu pomohlo.

Začínají i stávky takové, které jsou jenom ku prospěchu zaměstnavatelů velkokapitalistů a ke škodě dělnictva.


Původní zdroj historického článku:
Rukověť křesťanského socialismu 1910, autor Josef Dvojí.
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. listopadu 2019


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.
Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.