Samurajský meč je pro udatného japonského bojovníka nepostradatelný

článek je inzerce, nejde o historický text
Historie a kultura vzdálených zemí Orientu obyvatele západních částí světa fascinuje již dlouhou řadu staletí. Zájemci o poznávání zvyků a způsobu života exotických končin tu nacházejí výrazně odlišné přístupy k životu i nemalé rozdíly v uspořádání celé společnosti i vztahů v rodině. Státem, který se dlouho úspěšně bránil proniknutí cizích vlivů na své území, je Japonsko. A právě to je jedním z důvodů, proč se Země vycházejícího slunce tak atraktivní pro nejednoho dobrodruha i romantika.


Samurajský bojovník je neoddělitelně spjat s japonskou historií. V současnosti je cesta k poznání jejich života přístupná i cizincům

Japonsko žilo po dlouhá staletí čistě podle vlastních pravidel a vztahy s cizinci udržovalo jen v minimální míře; v polovině 15. století sice po připlutí Portugalců došlo k rozmachu přístavu Nagasaki a na ostrovy dokonce pronikli i jezuité šířící zde křesťanství, záhy se ale opět kontakty v podstatě přerušily.

Jedinými, komu se dařilo i v této etapě pěstovat vztahy s císařem, byli Nizozemci, ani ti se však v podstatě nesměli pohybovat po území císařství. A Japonce, kteří by se opovážili vydat se za hranice, čekal trest smrti.

K drtivé většině informací o Japonsku se tak otevřel přístup v době, kdy byla již drtivá většina světa alespoň částečně prozkoumána a zdokumentována. Mezi nejzajímavější postavy japonských dějin přitom bezesporu patří samuraj.

Samurajský bojovník má pána a dbá na svou čest

Historie samurajů se začala psát ve 12. a skončila až v 19. století. Jednalo se o bojovníky oddaně sloužící svému pánovi.

Samurajský bojovník kladl na první místo odvahu a statečnost v boji; padnout do zajetí pro něj bylo opravdovou pohanou. Raději sám ukončil svůj život krutým a bolestivým způsobem, než by se ocitl v rukou nepřítele.

Mezi ctnosti, kterými měl samuraj oplývat, patřilo i vzdělání, zejména skládání poezie, ovládání čajového obřadu a ikebany. Samuraj, který z nějakého důvodu přišel o pána, se nazýval ronin.

Samurajský meč byl pro samuraje nepostradatelným společníkem

Středověký bojovník v Evropě i v Orientu potřeboval kvalitní meč, případně jinou sečnou zbraň. Mezi typické samurajské meče patří dlouhá katana a kratší wakizashi. Kromě těchto mečů používal samurajský bojovník ještě dýku nazývanou tanto, jejíž čepel mívá délku mezí 15 a 30 cm.
Článek není historický text a informace v něm uvedené nemusí vyjadřovat názory redakce.


datum vydání:
26. února 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.