Samurajský meč je pro udatného japonského bojovníka nepostradatelný

článek je inzerce, nejde o historický text
Historie a kultura vzdálených zemí Orientu obyvatele západních částí světa fascinuje již dlouhou řadu staletí. Zájemci o poznávání zvyků a způsobu života exotických končin tu nacházejí výrazně odlišné přístupy k životu i nemalé rozdíly v uspořádání celé společnosti i vztahů v rodině. Státem, který se dlouho úspěšně bránil proniknutí cizích vlivů na své území, je Japonsko. A právě to je jedním z důvodů, proč se Země vycházejícího slunce tak atraktivní pro nejednoho dobrodruha i romantika.

Samurajský bojovník je neoddělitelně spjat s japonskou historií. V současnosti je cesta k poznání jejich života přístupná i cizincům

Japonsko žilo po dlouhá staletí čistě podle vlastních pravidel a vztahy s cizinci udržovalo jen v minimální míře; v polovině 15. století sice po připlutí Portugalců došlo k rozmachu přístavu Nagasaki a na ostrovy dokonce pronikli i jezuité šířící zde křesťanství, záhy se ale opět kontakty v podstatě přerušily.

Jedinými, komu se dařilo i v této etapě pěstovat vztahy s císařem, byli Nizozemci, ani ti se však v podstatě nesměli pohybovat po území císařství. A Japonce, kteří by se opovážili vydat se za hranice, čekal trest smrti.

K drtivé většině informací o Japonsku se tak otevřel přístup v době, kdy byla již drtivá většina světa alespoň částečně prozkoumána a zdokumentována. Mezi nejzajímavější postavy japonských dějin přitom bezesporu patří samuraj.

Samurajský bojovník má pána a dbá na svou čest

Historie samurajů se začala psát ve 12. a skončila až v 19. století. Jednalo se o bojovníky oddaně sloužící svému pánovi.

Samurajský bojovník kladl na první místo odvahu a statečnost v boji; padnout do zajetí pro něj bylo opravdovou pohanou. Raději sám ukončil svůj život krutým a bolestivým způsobem, než by se ocitl v rukou nepřítele.

Mezi ctnosti, kterými měl samuraj oplývat, patřilo i vzdělání, zejména skládání poezie, ovládání čajového obřadu a ikebany. Samuraj, který z nějakého důvodu přišel o pána, se nazýval ronin.

Samurajský meč byl pro samuraje nepostradatelným společníkem

Středověký bojovník v Evropě i v Orientu potřeboval kvalitní meč, případně jinou sečnou zbraň. Mezi typické samurajské meče patří dlouhá katana a kratší wakizashi. Kromě těchto mečů používal samurajský bojovník ještě dýku nazývanou tanto, jejíž čepel mívá délku mezí 15 a 30 cm.Článek není historický text a informace v něm uvedené nemusí vyjadřovat názory redakce.


datum vydání:
26. února 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.