Rok 1939: Budoucnost vztahů mezi Čechy, Němci a Rusy podle německého tisku na začátku války

rubrika: historické články / válka, zbraně a vojenství, původně vyšlo: Hlas lidu - 1939, autor pzd.
Zajímá vás, jak na začátku druhé světové války popisoval tehdejší německý válečný tisk budoucnost ruského, německého a českého národa? Prozradí vám to článek, který u nás v protektorátním tisku vyšel v prosinci 1939.
Následující text pochází z roku 1939

Češi a Rusové

Rusko-český poměr se mění a důsledky se projeví V německém vydáni korespondence »Prager Zeitungsdienst« píše dr. J. K. mimo jiné:

Politický český mesianismus minulosti lze charakterisovati takto: Češi jsou teoretikové a praktikové všeslovanské myšlenky. Malý národ, vražený jako klín do německého těla, jest přední stráží Slovanstva. Jemu připadá světodějný úkol, aby v zápase o nadvládu na východě Evropy sloužil rasovému společenství, aby odolal německému náporu na toto společenství, aby přiměl Slovany postaviti se do jediné bitevní fronty a obklíčil německý národ hradbou nepřátel.

Český mesianismus jest ztělesněnou vírou, že světový boj mezi Germánstvem a Slovanstvem jest nevyhnutelný.

Dějiny panslavismu jsou dějinami ideologie, která jest cizí skutečnosti a která nedbá života. Čeští duchové strhli na sebe ideologické vedeni, jak v dobách, když se myšlenka panslavismu po prvé razila, tak i v dobách pozdějšího novoslovanství.

Světová válka byla první zkouškou, kdy se tato idea měla osvědčiti a když se o skutečnost rozbila. České legie a jejich duch předvedly slovanskému světu, jak vzdálena může býti v době zkoušky teorie od prakse.

Zatím co však ztroskotala orientace, zaměřená jen podle chybných výplodů ducha, začínalo jak v Německu, tak i v Rusku nabývati konkrétní formy uvědomění sil života a jeho zákonů. Geopolitické myšlení zatlačilo chorobné myšlenkové konstrukce zaniklé doby.

Německo-ruské vyrovnáni, které se v posledních týdnech rozšířilo v přátelství a v zájmové společenství, vychází z myšlenky, že národní pospolitost může prospívati jen v geopoliticky ohraničeném prostoru, že jedním slovem národní životní prostor jest předpokladem národní duchovní síly a svébytného kulturního života.

Zajištěni přirozeného životního prostoru jako předběžná podmínka národního života, který má budoucnost, předpokládá rozchod s těmi názory, které se vyčerpávají v zachováváni etnografických anomalií. Vůdce a říšský kancléř se radikálně vypořádal s těmito názory, jak dokazuje případ jižních Tyrol nebo případ estonský.

Jest potěšitelné, že tento biologický postoj k národní idei se setkal v Rusku s takovým porozuměním.

Rusko potřebuje stejně jako Německo životního prostoru, který by zajišťoval jak vnitrozemské základy jeho života, tak i umožňoval možnosti vyzařování na venek. V tomto smyslu se Německo a Rusko doplňují, jak již přítomnost ukazuje, šťastně.

Oba státy zjednaly přímými výměnami názorů svých vedoucích mužů životni základy pro své státy, které znemožňuji, aby se upadlo do minulých omylů, vyvolaných cizími zájmy.

Společné geopolitické a biologické pojetí státu zajišťuje dalekosáhlou součinnost ve všech oborech státního a národního života.

Tato skutečnost však znamená nutně konec českého a polského mesianismu se všemi chorobnými podružnými zjevy.

Rusko-český poměr se tím zásadně mění a tato proměna se svými důsledky projeví v positivním smyslu ve stycích mezi Německem a Ruskem.

Ideový základní postoj a biologické směrnice slovanství se napříště určují nikoliv lokálními a vzdálenými periferními úseky, nýbrž srdcem slovanství a to podle vlastních potřeb a požadavků a tím budou usměrněny do oněch přirozených koleji, které nejlépe poslouží oběma velkým národům a které přispěji k trvalému míru a k dobrému přátelství.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1939, autor pzd.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
9. května 2022


Diskuze k článku „Rok 1939: Budoucnost vztahů mezi Čechy, Němci a Rusy podle německého tisku na začátku války“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.