Rok 1933: Neustálé zdražování benzínu a nafty nás likviduje, protestují čeští motoristé

rubrika: historické články / automobily a motocykly, původně vyšlo: Národní listy - 1933, autor vhz.
Vadí vám neustále stoupající cena paliv na našich čerpacích stanicích? Nebo dokonce jezdíte nakupovat benzín či naftu například do Polska, kde jsou ceny paliv výrazně nižší? Možná vás překvapí, že vůbec nejde o nový problém. Jak vám ukáže článek z roku 1933, tak proti vysokým cenám paliv protestovali motoristé v Československu už před devadesáti lety.
Následující text pochází z roku 1933

Automobilisté protestují proti neustálému zdražování paliva.

Náš automobilsm a zejména nákladní a živnostenská doprava se svíjejí v bolestech. Nechybí mnoho a budou to bolesti smrtelné. Jsou to bolesti známé, které ohrožují náš automobil. průmysl a obchod, autodopravní živnosti a posléze vojenskou sílu státu, a přece se neděje nic, aby nesnesitelné břímě bylo zmírněno, ba naopak co chvíli slyšíme, že ještě se chystá zatížení další.

Na včerejšek svolaly do Hasičského domu na Král. Vinohradech protestní schůzi vinohradská skupina Ligy čs. motoristů a Svaz dopravních živností. Četná návštěva, pozornost a pochvala referentům svědčí, že automobilisté si svou tíseň živě uvědomují.

Předsedající dr. Jan Veltrubský v úvodním referátu rozvinul chmurný obraz motorismu, tísněného snahou pomoci na jeho útraty jednak železnicím, jednak zemědělcům.

Ač automobilisté půldruhou miliardou přispěli na obnovu silnic, na které neplatí ti, kdo je nejvíce ničí, selské povozy ani haléře, je snaha zmírniti schodky železnic zase na účet automobilismu. A stejně je tomu s lihobenzinovou směsi, kterou se nepomohlo potřebným zemědělcům, nýbrž lihovarům.

Ing. O. Kovařík podrobil břitké kritice, které populárnost výkladu dodala živosti a srozumitelnosti. obě snahy výše zmíněné. Ukázal, že ne automobilism, nýbrž nadbytek personálu a nedostatek obchodního ducha a všeobecná krise jsou příčinami katastrofálních schodků železnic.

Ukázal, jak v Německu i v Italii obratnými opatřeními automobilism roste, zatím co u nás bylo odhlášeno za půl roku přes 13.000 motor. vozidel.

Správně připomenul, že železnice je citlivější proti leteckým útokům než silnice, z čehož vyplývá nutnost, abychom měli silný automobilism.

Dokazoval, že lihobenzinová směs poškozuje svou drahotou automobilism a nepomohla těm, za něž se iniciátoři věci schovávali. Ukázal, že technický vývoj dává prostředky, které automobilism učiní nezávislým na směsi.

Předseda Svazu autodopravních živností p. J. Uxa osvětlil kruté následky boje železnic pro autodopravní živnosti a ukázal i na nesnesitelné zdražení jejich režie a zejména obšírně se zabýval ochromením vojenské moci, které jí způsobí pokles automobilismu a zejména úbytek velkých nákladních vozů.

V železnicích je investováno 11 miliard a vynášejí 1.5 miliardy schodku ročně. V automobilismu je investováno 9 miliard, ale vynáší ročně státu sta milionů.

Red. Stan. Šulc volal po jednotě, ale velkou část své řeči věnoval útokům na AutoKRČs. Poté tajemník Pacovský přečetl resoluci, v niž jsou shrnuty požadavky a výstrahy motoristů. Byla ovšem jednomyslně přijata.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1933, autor vhz.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. října 2023


Diskuze k článku „Rok 1933: Neustálé zdražování benzínu a nafty nás likviduje, protestují čeští motoristé“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.