Rok 1932: Japonská výchova dětí, která z Japonců dělá otužilé, střídmé a lstivé osoby

původně vyšlo: Lidové noviny - 1932, autor hrč.
Dnešní doba čím dál víc smazává rozdíly ve výchově dětí ve vzdálených zemích. Článek z roku 1932 vám ukáže, že v Japonsku to tehdy ještě rozhodně neplatilo. Zajímá vás, jak výchova japonských dětí probíhala a jak ovlivňovala Japonce v dospělosti?


Výchova mladých Japonců.

Svět si počal Japonců bedlivěji všímat teprve za války Rusko-japonské. Hodným podivu nebylo jen jejich vítězství nad ohromným Ruskem, nýbrž všecky složky, jež je umožnily a které nám ukázaly tento malý neznámy státeček v pravém světle: Jeho otužilost, střídmost a houževnatost, podnikavost a lstivost.

Jmenovaných vlastnosti nabylo Japonsko staletou výchovou, jež začíná od kolébky a která vyvrcholuje v kázni a úctě k rodičům a představeným už v nejužším kruhu rodinném, nepodobající se nikterak pověstné výchově německé. Autorita a bázeň žen i dětí německých je u Japonců vyvážena velikou úctou k rodičům, což má veliký vliv nu jejich další život.

Japonské děti jsou už v útlém mládí přinášeny do školy, v které se učí číst, psát, počítat, cvičit atd. Vyučování mravům je vynález japonský a neomezená poslušnost k rodičům není jeho jediným dobrým výsledkem.

Nejméně tři létu je malý Japončík vyučován a nabádán k tomu, aby byl v domácnosti rodičům všemožné nápomocen. Hoši pak v obchodě otcově počitají, píší a děvčata pomáhají v domácnosti někdy velmi vydatně.

Ve škole jsou děti utužovány už v nejútlejším věku tak, že jejich obličej neprojevuje vnitřního hnutí ani bolestného ani radostného.

Obratnosti, ohebnosti a otužilosti získávají všemožnými tělesnými cvičeními, v kterých převládá zápas prostý a šerm japonským mečem pro obě ruce. Zápas je prostý a podobá se našemu řecko-římskému až na to, že vítěz nepokládá poraženého na lopatky, nýbrž ho vytlačuje z kruhu o průměru pěti metrů.

Jiný zápas prostý, jiu-jitsu zvaný, ke kterému je zapotřebí nejprve dokonalého studia lidského těla a jeho nervové soustavy, je zápas národní, a nikde jinde na světě, kde se nyní učí, nebudou mít těch výsledku, protože se obyčejně přehlíží průprava. Takový japonský zápasník je ve svém oboru vědec a zdolává i nejsilnější protivníky právě jen těmito vědomostmi.

K šermu používají děti samozřejmě šavli nebroušených, ale úder touto zbraní by vynutil slzy u každého jiného, ne však japonského jinocha, škola vštěpuje mladým srdcím úctu, lásku a věrnost císaři, který požívá od nepaměti božské úcty.

Poslušnost k představeným má také v rodinném životě ohlas nemající v celém světě příkladu.

Dívky chudobných rodičů na příklad stávají se prostitutkami, aby uživily rodiče.

Jiným výsledkem této naprosté poslušnosti je úplná podřízenost dětí vůli rodičů při volbě manžela.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1932, autor hrč.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. dubna 2022


Diskuze k článku „Rok 1932: Japonská výchova dětí, která z Japonců dělá otužilé, střídmé a lstivé osoby“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.