Rok 1931: Nelidské scény při popravě čtyř zločinců na elektrickém křesle

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Národní listy - 1931, autor neuveden.
Poprava elektrickým křeslem byla zaváděna jako něco, co mělo být humánnější variantou do té doby obvyklé popravy oběšením na šibenici. Jak to bylo ale ve skutečnosti? Historický článek z roku 1931 vám popíše, jak tehdy popravy zločinců na elektrickém křesle probíhaly v amerických věznicích.
Následující text pochází z roku 1931

Je poprava na elektrické židli lidštější než smrt provazem?

Příšerné scény při popravě čtyř chicagských zločinců.

Nedávno konala se v chicagské věznici Cooc County poprava čtyř odsouzenců k smrti za okolností tak krutých, že americké i anglické listy počínají znovu řešili otázku, má-li před popravou na šibenici přednost poprava na elektrické židli, jak je zavedena v Americe.

Velká většina úsudků vyznívá v ten názor, že evropský způsob výkonu trestu smrti je mnohem humánnější než způsob americký. Nanovo dokumentovala to poprava oněch čtyř chicagských zločinců. Kdežto na šibenici nastává smrt v několika vteřinách, bylo v Cooc County potřeba plných 24 minut, než odsouzenci za hrozných muk vydechli duši.

Prvý byl popravován Frank Jordan, odsouzený k smrti proto, že zastřelil dva policisty. Na elektrickou židli usedl ve 12 hod. 13 minut. Když byl proud zapjat, pozvedly se náhle nohy i ruce delikventovy do výše, protože mistr popravčí znervosněl a zapomněl končetiny odsouzencovy přivázat. Když byla chyba napravena a proud znovu zapjat, trvalo ještě celé čtyři minuty, než nastala smrt.

Ještě delší doby — 8 minut — vyžádala si poprava druhého zločince, bankovního lupiče Charlesa Rocca. Rocckův společník John Pepscu následoval svého druha na elektrickou židli, či vlastně byl tam posazen personálem, protože se na celém těle chvěl tak silně, že nemohl učiniti kroku. U něho trvalo šest minut, než za strašných muk skonal.

S veselou myslí kráčel k popravčí židli vrah chicagského hostinského Richard Sullivan. Radost v posledním okamžiku života způsobovala mu domněnka, že jeho úhlavní nepřítel Frank Bell byl popraven krátce před ním. Sullivan přestal by se však usmívati, kdyby byl zvěděl, že těsně před Bellovou popravou by u něho výkon trestu smrti odložen. Úsměv Sullivana i tak záhy přešel, když elektrický proud byl zapjat a jeho tělo počalo se účinky proudu svijeti jako přišlápnutý červ.

Popravě bylo přítomno 150 osob, mezi nim několik novinářů. Obrazy, které se zvědavcům naskýtaly, byly tak příšerné, že se poprava na elektrické židli — jak jsme již uvedli — dostává znovu v popředí veřejné diskuse v anglosaském světě.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1931, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. ledna 2023


Diskuze k článku „Rok 1931: Nelidské scény při popravě čtyř zločinců na elektrickém křesle“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.