Rok 1931: Jak zlevnit benzín a snížit závislost na dovozu?

původně vyšlo: Pozor - 1931, autor neuveden.
Trápí vás současné vysoké ceny benzínu, způsobené válkou na Ukrajině? Historický článek z roku 1931 vám ukáže, že podobný problém trápil naše řidiče i před více jak devadesáti lety. Zajímá vás, jak odborníci v Československu plánovali snížit cenu benzínu a navíc pomoci našemu hospodářství?


Zákonem o míchání benzinu s lihem má býti snížen dovoz benzinu.

Praha 10. dubna. Za velké účasti konala se v Československé akademii zemědělské odborná anketa o povinném mísení lihu v ČSR.

V úvodním referátu „Otázka československé národní směsi pohonné pro spalovací motory“ poukázal dr. Bachrach, že po uzákonění mísení dováželo by se Jo Československé republiky o 400.000 q benzinu méně, místo toho odbylo by se doma o 500.000 hl bezvodého lihu více, čímž by se platební bilance zlepšila asi o 70 mil. Kč.

Poté bylo referováno o významu bezvodého lihu se stanoviska vojenského. V dalším podány byly referáty o stanovisku moderního motorismu k otázce lihové a o stanovisku průmyslu benzinářskeho k otázce bezvodého lihu.

Při té příležitosti bylo upozorněno, ze třeba vyřešit i otázku zdanění směsi, neboť líh pro motorické účely jest spotřební dané prost, kdežto za benzin se platí 75 Kč.

Poté referováno bylo o významu nové pohonné smési pro naše zemědělství, o bezvodém lihu, jeho výrobě a vlastnostech spaliva spalovacích motorů, o vývoji antidetonačních paliv na basi lihové a jejich významu pro vývoj moderních spalovacích motoru, o kvalitě liho-benzinových směsí, při čemž dedukováno, že příměsek 20 proc. lihu k benzinu je minimálním množstvím, zaručujícím stabilitu liho-benzinových směsí, o konstrukci moderních spalovacích motoru a splynovačů s ohledem na užití antidetonačních paliv na basi lihové.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1931, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
21. dubna 2022


Diskuze k článku „Rok 1931: Jak zlevnit benzín a snížit závislost na dovozu?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.