Rok 1930: Mladý železničář, který přišel o život při záchraně neopatrné cestující

původně vyšlo: Lidové noviny - 1930, autor ač.
6. listopadu roku 1930 se na nádraží ve Frýdlantě nad Ostravicí odehrála tragická událost, způsobená nezodpovědným chováním jedné cestující. Dobový historický článek vám o této mimořádné události prozradí víc.


Zachránil ženu a sám zahynul.

Hrozné neštěstí na frýdlantském nádraží.

Dnes před 9. hodinou stalo se na nádraží Ostravsko - frýdlantské dráhy ve Frýdlantě nad Ostravicí neštěstí, které si vyžádalo život eléva Al. Malury z Děhylova.

Tento svědomitý úředník konal služba výpravčího. Vlak od Halina byl puštěn na nádraží a když vystoupili a nasedli všichni cestující, kteří jeli do Frýdku a Ostravy, byl puštěn vlak od Frýdku.

V poslední chvíli, když už vlak vjížděl do stanice, chtěly dvě ženy ještě přeběhnouti koleje, byly však zadrženy přednostou stanice. Toho využila M. Strnadlová z Nové Vsi, přeběhla koleni přednosty a vběhla na kolej.

Byla by jistě usmrcena přijíždějícím vlakem, zpozoroval ji však výpravčí elév Malura, který skočil za ženou a strhl ji s kolejí. Při tom však sám klopýtnul a když se vzchopil, byl uchvácen lokomotivou.

Mnoho obecenstva, které stálo na peroně, zaslechlo výkřik a vidělo, jak v zápětí odletěla hlava a tělo bylo lokomotivou trháno. Když vlak zastavil a cestující vystupovali z vozů, spatřili na zemi již jen kusy těla a oděvu nešťastného eléva Malury.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1930, autor ač.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
17. června 2021


Diskuze k článku „Rok 1930: Mladý železničář, který přišel o život při záchraně neopatrné cestující“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.