Rok 1928: Režim v sovětském Rusku dělá z lidí alkoholiky

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1928, autor neuveden.
Jak se v bolševickém Sovětském svazu žilo obyčejným lidem? Smutnou ukázku života horníků v tehdejším Rusku vám nabízí historický článek z roku 1928.
Následující text pochází z roku 1928

Opilství v sovětském Rusku.

O tom, jaký mravní úpadek a bída nestaly v Rusku zavedením sovětského režimu, byly civilisovanému světu podány doklady již nejednou.

A přece ani dnes nezbavíme se strašného a spolu soucitného dojmu, dozvídáme-li se o poměrech, v jakých žije dělnictvo v sovětské Rusi. Opilství, byť i nebylo jeho jedinou zkázou, je zkázou hlavní. A propadle mu především mládež.

Nejhorší poměry jsou ovšem mezi hornictvem. To osvojilo asi zvyk, oddati se po výplatě mezd nebo záloh nemírným pitkám, při nichž dochází k rozbíjení sklenic, židlí, oken a krámů. Bez srážek se podobné pitky nikdy neobejdou; a srážky bývají tak divoké; že vraždy při nich jsou na denním pořádku.

Že po takových příhodách se nechce hornictvu do práce, není ovšem divu; a tak po svátečních dnech pracovává v dolech obyčejně jen něco více než třetina horníků. Opilství nejen trpěné, ale spíše podporované bolševiky, je hlavní příčinou zbědovanosti ruského lidu, zbědovanosti, o které se již i samy sovětské listy začínají rozepisovali.

Sovětský „ráj“ se stále více objevuje ve svém pravém světle. Dnes ani dělnictvo nedá se již zaslepovati komunistickými báchorkami a bylo by z valné části v prvých řadách, bránících se pokusu zavésti sovětské poměry s jejich hrůzou a zkázou i v krajích mimoruských.

Tím spíše, že i ruské bolševictví — byť zvolna — přece nezbytně se přibližuje k svému zániku. Žel jen, že jeho trosky padnou na hroby tolika nevinně zmučených ruských lidí!...


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1928, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
7. listopadu 2023


Diskuze k článku „Rok 1928: Režim v sovětském Rusku dělá z lidí alkoholiky“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.