Rok 1924: Zasloužená odměna pro drzého vtipálka

původně vyšlo: Lidové noviny - 1924, autor neuveden.
Humor je skvělá věc, ale nesmí se to přehánět. Článek z roku 1924 vám popíše případ jednoho humoristy, který si za terč svých vtípků vybral nesprávnou osobu - za což si pak vysloužil spravedlivou odměnu.


Posměváčkova odměna.

Jistý ftorencký satirik přibil na pranýř posměšnou báseň o jednom občanovi.

Ten byl sice oblíben u boháčův i chuďasů, ale přes to smála se celá Florencie podařeným veršům. Potrefeného rozčililo to do té míry, že si najat několik statných chlapíků a ti posměváčka notně vyplatili.

Zbitý běžel, jakmile opět běželi mohl, k vévodovi Cosimovi a prosil ho úpěnlivě, aby mu dopomohl k spravedlnosti.

Vévoda pohlédl na mužíčka, na němž stopy výplaty dosud byly patrny, a řekl s úsměvem: »Vždyť spravedlností se vám přece již dostalo.«


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1924, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. ledna 2021


Diskuze k článku „Rok 1924: Zasloužená odměna pro drzého vtipálka“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.