Rok 1922: Násilí ve filmech, které z dětí udělalo zločince

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Lidové noviny - 1922, autor r.p.
Podporují dnešní akční filmy a počítačové hry v dětech agresivitu? Historický článek z roku 1922 vám ukáže zajímavý případ, kdy k něčemu takovému prokazatelně došlo. Násilí ve filmech promítaných v kině tehdy partu kluků inspirovalo k řadě pečlivě naplánovaných loupeží a k chystané vraždě.
Následující text pochází z roku 1922

Následky výchovy biografů.

V druhé třídě měšťanské školy chlapecké v Plzni na Pražském předměstí ztratil se jednomu žákovi sešit. Učitel udělal mezi žáky důkladnou prohlídku, která měla neobyčejně zajímavý výsledek.

Kromě ztraceného sešitu našli u jednoho žáka zápisník, z něhož se seznalo, že asi třicet žáků se zorganisovalo v lupičskou bandu. Podle zápisníku byla tato společnost 12- až 13letých chlapců zorganisována tak výborně, že tomu tak nebývá ani u lupičských band dospělých a starých zločinců.

Na každou sebe menší a nepatrnější okolnost, s níž při podobných činech nutno počítali se pamatovalo a při všech sloužila za vzor scéna z lupičských snímků filmových.

Podle záznamů v deníku nalezených vypracovali si chlapci přesný program své činnosti v této tlupě a u jednotlivých případů si zaznamenávali, že se to »provede jako v tom kterém filmu« a scéna ta byla také popsáno. Tento program, stanovený pro dobu od 1. do 15. listopadu tr., také úplně proveden, aniž se podařilo zjistili pachatele a aniž okradení ztrátu zpozorovali.

Hlavním »úkolem« této společnosti mělo býti vykrádáni výkladních skříní za večerního šera. U jednoho chlapce se nalezl celý svazek paklíčů k otvírání těchto výkladních skříní. Aby si jich lidé nepovšimli, aranžovali krvavé rvačky a mezitím, co se lidé seskupili kolem rváčů a strážník je rozháněl, otevřeli jiní dva výkladní skříně a ukradli, co si předtím byli vyhlédli.

Tak ukradli několik věcí, mezi nimi vzducholoď z výkladu galanterního a hračkářského obchodu, z výkladu knihkupce ukradli knížky o Tarzánovi, dále otevřeli výkladní skříň s látkami, s hodinářským a zlatnickým zbožím a pod. Odvažovali se postupně na cennější a cennější předměty.

V programu měli i loupežné přepadení a zabití. Chlapci se dověděli, že pod železničním viaduktem u hlavního nádraží v Plzni prodává ovoce a pamlsky ovocnářka, které nedoslýchá.

Chtěli ji přepadnouti, až bude večer skládat své zboží do boudy, vědouce, že má slabý hlas a že její pokřik nebude slyšel. Kdyby však přece křičela, měl ji jeden z mladých nezvedenců střeliti do hlavy a ostatní honem oloupili a pak rychle uprchnouti.

Že se k takovému činu skutečně připravovali, o tom svědčí nalezený u nich revolver. Tlupa měla mezi sebou i mladistvé detektivy, kteří vykonávali veškerou »výzvědnou službu«. Aby se dostali jako dospělí do biografu, ukradli ve škole kontrolní učňovské knížky a těmi se vykázali u vchodu biografu jako starší 14 let.

Prozrazený spolek byl podroben hned ve škole přísnému křížovému výslechu a skutečně se všichni doznali. Někteří po škole uprchli do Nepomuku a Rokycan, byli však policií přivedeni zpět.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1922, autor r.p.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. srpna 2021


Diskuze k článku „Rok 1922: Násilí ve filmech, které z dětí udělalo zločince“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.