Rok 1922: Antonín Zápotocký a naši komunisté: všechny odpůrce popravíme!

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1922, autor ou.
Jaké byly schůze komunistů za časů první republiky? Historický článek z roku 1922 vám jednu takovou schůzi, vedenou pozdějším prezidentem Antonínem Zápotockým, podrobně přiblíží.
Následující text pochází z roku 1922

Komunistický projev v Brně.

Včera na 17. hod. svolali brněnští komunisté do dělnické tělocvičny na Cejlu veřejnou schůzi k projevu pro zahájení politických a obchodních styků s Ruskem, pro boj proti nezaměstnanosti a jako obvykle pro jednotnou proletářskou frontu.

Řečník, komunista Zápotocký z Prahy, mluvil proti politice ministra zahraničí dra Beneše v Janově a tvrdil, že jeho janovská prohlášení o poměru Československa k Rusku jsou lží. Československá vláda prý nejenom s intervencemi v Rusku souhlasila, ale je i podporovala a dodnes vydržuje ruské kontrarevolucionáře, pracující na ztroskotání sovětské republiky.

O zapředení hospodářských styků s Ruskem se Československo vůbec nepokusilo a dalo se předstihnouti Německem. Konference v Janově je pro Zápotockého znamením slabosti kapitalistických vlád, které volají k sobě Rusko jako jediného spasitele ve své hospodářské krisi.

Pokusy konference internacionál v Berlíně o jednotnou frontu rozbily se o zamítavé stanovisko 2. internacionály, která přivolila pouze ke společným projevům, mluvícím pro politiku sovětového Ruska v Janově, v Brně však se přes to k tomu dostala komunistická strana samotna, jelikož ostatní socialistické strany účast na projevu odřekly.

Řeč Zápotockého opakoval na žádost většiny účastníků německy dr. Ečer, přidávaje si posměšná extempore na ministra dra Beneše. Po výzvě předsedy Hrčka, aby účastnici pamatovali na vyčerpaný vězeňský fond, jelikož političtí vězni Burian a Votava v Borech onemocněli, skončila se schůze, jíž se zúčastnilo asi 1500 osob, zapěním Internacionály.

Před budovou seřadilo se několik osmistupů komunistické mládeže, která si cestou po Cejlu k divadlu zpívala do kroku na nápěv internacionály: »Na každou lucernu, na každou lucernu my pověsíme buržuu, my pověsíme buržuu na každou lucernu.«


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1922, autor ou.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
25. července 2022


Diskuze k článku „Rok 1922: Antonín Zápotocký a naši komunisté: všechny odpůrce popravíme!“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.