Rok 1916: Jak válka zkomplikovala dopravu po Praze

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1916, autor neuveden.
Myslíte, že je dnes doprava v Praze složitá? Článek z roku 1916 vám přiblíží, jakým velkým problémům s dopravou museli Pražané čelit v době první světové války.
Následující text pochází z roku 1916

Obtíže v místní dopravě v Praze.

Za poměrů válečných klesl počet koní v Praze na polovinu.

Tato polovina potahů nemůže přirozeně zdolati při nynějších nepravidelných poměrech a obtížném opatrování krmiva veškerou místní dopravu v Praze; a dochází proto již tu a tam k vážným dopravním poruchám. Nejvyššího bodu dosáhla obava o bezvadné provádění místní dopravy v těchto dnech za příčinou zamýšlené rekvisice místních povozů pro potřeby válečného ústavu obilního, právě ve dnech listopadového termínu stěhovacího.

Četní majitelé koní v Praze a předměstích byli v těchto dnech vyzváni, aby neprodleně dodali potahy pro dopravu bramborů z polí k nádražím, ježto zemědělci tvrdí, že nemají na to dosti potahů. Jiní majitelé koní pak vyzváni, aby pohotově byli se svými potahy k dopravě bramborů z pražských nádraží do skladišť.

Ježto při nynějším ztenčeném počtu koní a nedostatku způsobilého personálu jest opatření toto s to, aby vážně ohrozilo pražskou místní dopravu, odebrali se včera četní zájemci korporativně na pražský magistrát, aby tam své obavy a námitky přednesli. Ježto však žádosti za poskytnutí úlev magistrát ve své působnosti vyhověti nemohl, usneseno, aby v úterý dopoledne odebrala se deputace k Jeho Excelenci panu místodržiteli, jemuž by zprávu o nastávajících obtížích v pražské místní dopravě přednesla s prosbou za poskytnutí možných úlev.

V odbočce pro krmiva přijata byla deputace panem ředitelem R. Kleinem, který ji ujistil dobrou vůlí a zároveň poskytl okamžitou pomoc přidělením jistého množství krmiva. Skupina místních zasilatelů prohlásila pak důrazně, že následkem nepřekonatelných překážek nemůže vyhověti svým smluvním závazkům a usnesla se zpravili o tom obecenstvo zvláštním upozorněním v denním tisku.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1916, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. října 2021


Diskuze k článku „Rok 1916: Jak válka zkomplikovala dopravu po Praze“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.