Rok 1913: Težký život bílých otrokyň v harému

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Lidové noviny - 1913, autor neuveden.
Jak se kdysi v Maroku obchodovalo s otroky, jak se určovala jejich cena a jaký život čekal na ženy prodané do harému? Na všechny tyto otázky vám podrobně odpoví historický článek z roku 1913.
Následující text pochází z roku 1913

Bílé otrokyně v Maroku.

Zatím co francouzské listy vedou politickou a hospodářskou bilancí protektorátu marockého a oslavují generála Liauteye, meškajícího na dovolené v Paříži, jako morálního osvoboditele sultánovy země, uveřejňuje jistá Francouzka vyzvání, aby Francie svou civilisační působnost co nejdříve rozšířila také na obyvatelstvo Maroka, jemuž je svobody nejvíce zapotřebí.

Francouzka dr. Lacey, která působí v Marrakeši a měla častokráte příležitost nahlédnouti v nejnepřístupnější prostory marockého domu — v obydlí žen. Posuzuje život tamějších žen jako nepřetržité utrpení, které se snad skončí stykem marocké říše s francouzskou kulturou.

V Maroku ještě panuje otroctví, obchod s lidským zbožím provozuje se částečné veřejné, částečné potají. Trhy konají se třikráte v týdnu. Veliké náměstí jest obklopeno malými ložemi z lehké štuky: uprostřed nalézá se kryté prostranství pro deštivé dny: to jest tržnice. V těchto ložích tísní se ženy, děti a muži.

Otroci, kteří jsou na prodej, přicházejí zcela resignovaně; každá revolta jejich osud by ještě stížila. Licitace zahájí se modlitbou, načež počne vyvolávání cen. Kupci chodí podél loží a prohlížejí otroky jako zvířata: jejich zuby, vlas, kůži a ohebnost údů.

Ceny řídí se dle pohlaví, stáří a vlastností otroků. Čtyřiadvacetiletý muž cení se asi na 70 korun naší měny. Děvčata od deseti do dvanácti let mají cenu skoro desetinásobnou. Žena, která umí vařit stojí 300 korun — na tamní poměry ohromnou sumu.

Koupě může býti po dvou měsících zrušena, když otrok nevyhovuje smluvním podmínkám.

Co se týče haremu, není vlastně nikomu známo, kolik žen obsahuje. Francouzka dr. Legay viděla harémy s pěti sty ženami i více. Malý obchodník má často 20 žen. Monogamie vyskytuje se jen při nezámožných. Toto mnohoženství zničilo také marocký národ, o jehož statečnosti a energii v knihách Orientu tolik bylo napsáno.

Harém sultánův předčí, co se týče nádhery a bohatství všechny ostatní v říši. Nejen ve Fezu, kde se obyčejně zdržuje, ale ve všech městech říše má ženy, dohromady 3000. Každé město a každá vesnice jest povinna odváděti sultánovi ženy jako daň a mimo to posílá každý »kaid« (náčelník kmene), který má snad příčinu obávati se hněvu sultánova, nejkrásnější děvče okresu, častokráte i vlastní dceru.

Žena, která překročila práh sultánova harému, nikdy více ho neopustí. Sultán svoje ženy neprodá za žádnou cenu. Sem a tam provdá některou svým nejlepším přátelům. Mimo otrokyně nalézá se v harému ještě velký počet služek, které provdány jsou za otroky, dále vdovy dřívějších sultánů a děti, takže harém je pro císařskou pokladno velikým břemenem. Spravován jest eunuchem a tak, že nešťastné harémové ženy často postrádají nejpotřebnějšího.

Ženy, které nepředstupují před sultána, jsou oděny v cáry, jejich obydlí jsou zanedbána. Především nakládá se s nimi nelidsky. Sestárne-li trochu, odejme se jí každý luxus, odvede se z jejího dosavadního bytu do nějaké chatrče na spadnutí. Její mládi končí obyčejně ve dvaceti letech a s ním také její život.

Všechny ženy, ať přicházejí odkudkoliv; rafinovaná, vzdělaná Turkyně anebo triviální černoška ze Sudanu, obě mají tentýž osud. Žádná z nich nedomůže se trvalého vlivu na sultána a každá dočká se záhy doby, kdy zapomenutá v některém koutě harému, očekává konec svého života.

Tělesný trest jest důležitým pedagogickým prostředkem harému. Z trestu zavírají se do pokoje, po měsíce předkládá se jim postní jídlo, ale především poučena bývá »hassou«, to jest holí. Je-li žena, která má býti potrestána, miláčkem svého pána, vykonává tento obyčejně trest vlastnoručně.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1913, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. ledna 2022


Diskuze k článku „Rok 1913: Težký život bílých otrokyň v harému“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nejčtenější články
za posledních 30 dní

Nákupem na Hapík.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.