Rok 1912: Podivné rozdělování dotací, původně určených na podporu živnostníků

původně vyšlo: Řeznické noviny - 1912, autor neuveden.
Myslíte si, že problémy s podivně přidělovanými dotacemi na rozvoj podnikání přinesla až dnešní doba? Historický článek z roku 1912 vám ukáže, že nepochopitelné rozdělování dotací trápilo živnostníky už v dobách Rakousko-uherské monarchie.


Ta státní akce na zvelebování živností!

„Morav. Živnostník brněnský“ přináší následující zajímavý posudek o akci státní pro živnostnictvo:

„Státní akce za zvelebování živností má zvláštní pojem o své činnosti, pováží-li se, že svádí se zde hotové řečnické turnaje o tom, mají-li býti z maloživnostenské dotace podporována dělnická družstva či nic. Již asi před třemi lety počaly se v c. k. úřadu na zvelebování živností vyskytovati pochyby o tom, nemají-li či mají-li býti podporována dělnická družstva.

Tehdy známý lišák Exner v poradním sboru živnostenském končil svůj sermon návrhem, aby ředitelství zásadně žádosti dělnických družstev nezamítalo, ale uvažovalo při žádostech, zda by výminka mohla býti připuštěna, a dalo tyto žádosti pak k rozhodnutí poradnímu sboru.

Od té doby však o této záležitosti referováno nebylo a tudíž také v poradním sboru živnostenském nedošlo k rozhodnutí. Avšak v poslední schůzi poradního sboru bylo o jednom podobném případě rozhodováno. Jisté dělnické družstvo, čítající 40 členů dělníků a tři živnostníky, žádalo o pomoc a ministerstvo prý nebylo neochotno toto dělnické družstvo z dotace maloživnostenské podporovati.

Poradní sbor vyslovil se však proti podporování. To dojalo příslušné kruhy v c. k. úřadu na zvelebování živností tak, že hodlají přes hlavu poradního sboru 4 až 5 družstvům dělnickým, která o podporu si zadala, tuto také uděliti, neboť prý není žádných námitek proti jich subvencování.

Důvodem pro subvencování dělnických družstev je prý, že v živnostenských družstvech sdružují se ad hoc průměrné živly, kdežto v dělnických organisacích živly nejlepší, které mají vůli dospěti k samostatnosti.

Zásady zvelebovací akce živnostenské stavějí se tudíž na hlavu tam, odkudž živnostnictvo nejvíce ochrany a skutečně poctivé zacházení očekávalo.

Ke konsumním spolkům nové akce na ubíjení samostatných existenci živnostenských za patronace úřadu na zvelebování živností. — Svépomocné podniky pro živnostnictvo za účasti cizího kapitálu se podporovati nemají, protože jsou podniky výdělkovými, družstva dělnická na ubíjení živnostníků mají býti z dotace na zvelebování živností podporována, protože výdělkovými nejsou!?

Pěkná to akce na zvelebování živností. Dr. Růžička měl pravdu, když o této povedené akci ve Vídni pravil při otevření filiálky tržniční, že již v zájmu živnost-nictva nutno zříditi podniky jakožto podniky živnostenské výdělkové a nikoliv jakožto ztrátové, protože i zákon z roku 1873 má pouze hospodářské a výdělkové podniky na zřeteli a nikoliv ztrátové.

Zřizování a provozování podniků ztrátových, jakými bohužel se posud jevila a jeví a snad ještě po dlouhou dobu jeviti bude většina živnostenských podniků svépomocných, musíme ponechati oněm činitelům, kteří nemusejí tak úzkostlivě pracovati a hospodařiti s penězi svěřenými, jako my illustrace tato pro státní akci je stejně bodlavá, jako bohužel pravdivá.“

Potřebám a ochraně živnostnictva se v Rakousku pořád nerozumí a rozumět nechce, výše uvedené to potvrzuje.


Původní zdroj historického článku:
Řeznické noviny - 1912, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. května 2021


Diskuze k článku „Rok 1912: Podivné rozdělování dotací, původně určených na podporu živnostníků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.