Rok 1907: Nasliboval, pomiloval, ale placení alimentů se vyhýbal

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1907, autor neuveden.
Někteří muži dokáží mladým a nezkušeným dívkám naslibovat cokoliv, aby od ní dostali co chtějí. Když má ale po narození dítěte dojít k plnění slibů, tak už to bývá horší. Jeden takový případ prolhaného milence, projednávaný tehdy v soudní síni, vám popíše článek z roku 1907.
Následující text pochází z roku 1907

Milenec — kavalír!

(Před čtyřčlenným senátem.)

Loňského roku, v době, kdy chrousti a roztoužení milenci nejraději poletují přírodou, uvěřila jeho slibům.

Mínil to s ní docela vážně — tak, jako že se František Kulík jmenuje! A svěřil jí, že má v hospodářské záložně ve Vlašimi po rodičích uloženo 900 korun, ze kterých, až se vezmou, zřídí si domácnost, koupí si kravičky... co by se dřeli pro jiné? On byl totiž kočí na velkostatku a ona tamtéž děvečkou.

Opojena luzným snem a samotou, dala mu vše, co chudé děvče dáti může.

Přešlo léto, začlo foukat se strnisek a chlad vnikl také do Kulíka. S nastalou zimou změnil se pak v mráz, který spálil vše, co v květnu rozkvetlo.

Když v lednu letošního roku křtili nového světoobčánka, dostal jméno po matce. Tatínek se k němu nehlásil! Opuštěné, svedené děvče uteklo se s robátkem domů; jiného útočiště nemělo.

Bylo zahrnuto výčitkami a hněvem otce, pláčem matky... ale na konec zůstalo i s děckem doma. Byla to přece jenom dcera i po prohřešku! A konečně, nebylo vyloučeno, že si ji Kulík vezme za ženu a vrátí jí čest.

Když se ale sám k tomu neměl, vydal se otec děvčete k němu, připomenout mu, že má jisté povinnosti a závazky. Vrátil se však z návštěvy u milence své dcery zle zachmuřen a pohněván.

Kulík nikterak se k tomu neměl, aby děvče si vzal a o dítě se staral. „Mohla mít tenkrát ona rozum, když já ho neměl," zněla jeho velmi pohodlná odpověď.

Došlo tedy k soudu. A protože se skutečně zjistilo, že Kulík má v záložně 900 korun, po obapolném delším vyjednávání smluveno, že Kulík dá na výživné dítěte 500 K. Zavázal se k tomu písemně a tím jakž takž záležitost jeho otcovství zdála se býti urovnána. Ale nebyla!

Nikdo ze zúčastněných se nenadál, jaké špatnost byl Kulík schopen. Několik dnů na to, co se zavázal dáti na dítě 500 korun, sebral se, došel do vlašimské hospodářské záložny, peníze tam do posledního haléře vyzdvihl a pak je ukryl, neznámo, kam. Nejspíš je zakopal.

Byv upomenut, aby zaplatil alimentaci, nedal vůbec odpovědi, a když posléz nařízena soudní exekuce, zůstala bez výsledku. Nesvědomitý, byv vyslýchán, kam peníze dal, měl ještě tolik drzosti, že tvrdil, že si je vyzdvihl za tím účelem, aby mohl 500 korun na dítě zaplatit, ale že všechny peníze cestou ze záložny ztratil!

Nejapnou výmluvu svou opakoval i včera před čtyřčlenným senátem zemského trestního soudu, stihán byv pro přečin zmaření exekuce. Zcela na místě byla slova předsedy vrchního rady z. s. dra. Maýra. že soud průzračné vytáčce o ztrátě peněz nevěří, nýbrž je přesvědčen, že je ukryl, aby se zbavil své povinnosti.

Ač v daném případu zasloužil by milenec-kavalír spíš mimořádného práva zvyšovacího a ne zmírňovacího, vyměřen mu byl pouze trest tří nedělního vězení. A zdálo se, že ještě ten za všechnu ničemnost připadal mu vysokým!

Žalobu zastupoval adjunkt st. zast. p. Solnař.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1907, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. října 2020


Diskuze k článku „Rok 1907: Nasliboval, pomiloval, ale placení alimentů se vyhýbal“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.