Rok 1904: Brutální vražedný útok alkoholika na svou rodinu

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Lidové noviny - 1904, autor neuveden.
Alkohol může někdy sloužit umělcům jako jejich múza, zároveň ale dokáže v lidech probouzet i ty nejhorší vlastnosti. Jeden takový velmi smutný důsledek dlouhodobé konzumace alkoholu vám přiblíží historický článek z roku 1904.
Následující text pochází z roku 1904

Vražedné útoky kladivem otce pijana na celou rodinu.

Václav Závodník, tovární dělník z Dolních Heršpic, jest člověk pití oddaný, jenž, co vydělá, to také propije.

O rodinu svou pranic se nestará, naopak od své ženy Marie ustavičně jen požaduje peníze na kořalku, a když jich nedostane, dělá v domácnosti rámus. Závodník pracuje celý týden v Brně a když přijde domů v sobotu neb v neděli ráno, nepřinese ani krejcaru, což stalo se též minulé neděle dne 18. tm.

V den ten přišel asi o 10. hodině dopolední domů a žádal oběd. Z příčiny té povstala mezi manželi hádka, průběhem níž postavil se 19letý syn Závodníkové na stranu své matky, což rozzlobilo Závodníka tak, že mladíku pohrozil, že druhého dne žiti již nebude.

Za chvíli na to skončila hádka a Závodník odešel. Večer však přišel opět domů a lehl si oblečený do postele a usnul. Když pak i Závodníková se svými dvěma syny ulehla a usnula, tu po půlnoci vstal nepozorovaně Závodník, rozsvítil malé světélko a potichu kradl se do kuchyně, kdež spali na jedné posteli jeho synové.

Přišed k posteli zadržel jednou rukou nejstaršímu synovi ústa a druhou rukou, v níž držel pět kilogramů těžké dlaždičské kladivo, zasadil mu několik ran do hlavy a mimo to pobodal ho nožem. V okamžiku tom probudil se 13letý jeho synek a ten vida, co se děje, začal otce prositi, aby ho nezabíjel, avšak sotva že promluvil, zasadil mu Závodník též několik ran kladivem a nožem do hlavy, takže v bezvědomí v krvi upadl vedle svého bratra do peřin.

Nyní však probudila se též Závodníková, která na vykřiknutí svého mladšího syna běžela do kuchyně, avšak týž osud zastihl i ji. Závodník vztekle rozzuřený vrhl se jí v ústrety, a než Závodníkovi vzpamatovali se mohla, již byla zasáhnuta kladivem do hlavy, načež se srdcervoucím výkřikem klesla v bezvědomí k zemi.

Avšak i tu zasadil Závodník své ženě několik ran nožem i kladivem a v domnění, že jest mrtva, utekl a dosud nebyl vypátrán. Oba synové jeho, kteří na smrt jsou zraněni, odvezeni byli do nemocnice v Brně, kdežto Závodníkova na vlastní žádost ponechána byla v ošetřování domácím.

Po zlosynovi četnictvo horlivě pátrá. — Jak se nyní oznamuje, podlehl už 19letý syn Jakub ve zdejší nemocnici včera svému zranění.


Původní zdroj historického článku:
Lidové noviny - 1904, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
14. června 2021


Diskuze k článku „Rok 1904: Brutální vražedný útok alkoholika na svou rodinu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.