Rok 1903: Proč chtěli obchodníci zakázat prodej v neděli?

původně vyšlo: Pozor - 1903, autor neuveden.
Dnešní zavřené malé obchody a zákaz nedělního prodeje v supermarketech omezuje jak zákazníky, tak i obchodníky. Článek z roku 1903 vám ale ukáže odlišnou situaci, kdy měli naopak sami obchodníci zájem o povinné uzavření obchodů v neděli.


Za nedělní klid v obchodech.

V neděli konal místní odb. Českosl. obchod. besedy v Olomouci schůzi, na niž jednalo se o zavedení nedělního klidu v obchodech.

O tomto požadavku promluvil p. Brdička a p. Vyvlečka. K tomuto bodu přijata byla následující resoluce:

„Poněvadž přes přečetné projevy, jež učinila ve prospěch úplného celoročního klidu nedělního v živnostech obchodních pro všechny království a země na radě říšské zastoupené shromáždění obchodního pomocnictva i obchodnictva samotného, nebylo upravení této palčivé otázky věnována patřičná péče a konečné vyřízení její stále jest oddalováno, žádá obchodní pomocnictvo, shromážděné na členské schůzi dne 15. listopadu t. r. v místnostech těšetické pivnice „Hotel Pietsch“ v Olomouci konané, co nejdůrazněji, aby celoroční a celodenní klid nedělní v obchodních místnostech pro všechna království, a země na radě říšské zastoupené bezodkladně cestou zákonnou byl nařízen, a tak spravedlivému a odůvodněnému požadavku obchodního pomocnictva zadost bylo učiněno.“

— Na této schůzi jednalo se dále o zřízení obchodních inspektorátů. O této otázce pojednal p. dr. R. Fischer, po jehožto vývodech přijata byla resoluce, ve které se žádá, aby zřízena byla instituce obchodních inspektorů, jichž činnost byla by výhradně na živnosti obchodní omezena a k úřadům těmto, aby povolány byly řádně kvalifikované a informované síly z řad obchodního pomocnictva.

V Prostějově akce na zavedení nedělního klidu v obchodech značně pokročila. Byl tam zvolen výbor, sestávající ze zaměstnavatelů a zaměstnaných, který uraditi se má o detailech pro zavedení nedělního klidu.

Výbor tento má do 14 dnů podati příslušný návrh, kterýž bude pak ku schválení předložen. Snad potom bude se na základě této dohody zaváděti nedělní klid i v městech jiných.


Původní zdroj historického článku:
Pozor - 1903, autor neuveden.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. prosince 2020


Diskuze k článku „Rok 1903: Proč chtěli obchodníci zakázat prodej v neděli?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.