Rok 1903: Boj Vídně proti českým školám stál malé české děvčátko život

rubrika: historické články / zločin a trest, nehody, původně vyšlo: Hlas lidu - 1903, autor neuveden.
Rakousko-Uhersko bylo teoreticky zemí, kde měli Češi i Rakušané stejná práva. Reálný život v monarchii měl ale k takovému postavení daleko. Článek z roku 1903 vám ukáže, čemu tehdy museli Češi žijící ve Vídni čelit a jak za to jedno české šestileté děvčátko zaplatilo životem.
Následující text pochází z roku 1903

Evropský škandál.

Včerejší „Neues Wiener Tagblatt“ suše oznamuje, že jedno děcko bylo omnibusem přejeto a usmrceno. Proč, tam nestojí; jako by to byla věc vedlejší! Rozeberme si jednou takový případ!

Jak známo, stává v X. okresu česká soukromá škola spolku Komenského ve Vídni, X. okresu, Quellengasse 72. Jelikož je spolek chudý a škola pro obrovský počet hlásících se maličká, odehrávají se při každém zápisu, jakmile jest do ní zapsáno 800 děti, srdcervoucí výstupy.

Se sepjatýma rukama a s pláčem marně prosí a naříkají rodiče za přijetí, což nemožno pro naprostý nedostatek bez tak přeplněného místa. Zkrátka po 20 let je tato škola přeplněna a přeplnění její každoročně inspektoři vytýkají.

V X. okresu vídeňském jest 28 německých obecných a měšťanských škol, které jsou rozděleny ve zvláštní školní okrsky tak, aby žádné dítě nemusilo překročovati elektrickými tramwayemi, omnibusy a automobily frekventované třídy.

Jen do české školy v nejjižnějším okresu spěchají téměř z celé Vídně děti, jichž rodiče jsou rozumní dost, že nechtí děti duševně mrzačit.

Jedni tací rodiče — on nádenník — ona nádennice zaplatili hanebnost vídeňských poměrů, ztrátou svého milého děcka. Měla chudinka 25 minut do školy, na velkoměsto cesta to dlouhá.

Majíc překročiti velmi silně frekventovanou, nevyčistěnou a postříkanou křižovatku Favoritenstrasse—Quellengasse, pospíchalo děvčátko, aby nebylo přejeto tramwayí elektrickou a mnohými nákladními vozy, přes zablácenou ulici, kdež vrazilo do omnibusu zvolna na své stanoviště dojíždějícího.

Nebohý 6letý tvor, chtěje se zachrániti, snašil se vystoupiti ke kočímu — leč štěstí nepřálo — nožička se smekla, padl pod vůz a přední i zadní kolo učinilo mladičkému životu konec.

Tážeme se, kdy bude konec tomu evropskému škandálu, jímž se po několik desítiletí 100.000 úřadně napočítaným Čechům, odpírá jedinká česká škola v sídelním a říšském městě Rakouska?

V Macedonii se bouří Bulhaři, ale turecká vláda školy a mateřský jazyk jim nebéře. Za to v „civilisovaném“ Rakousku jsou školské poměry, které jsou hodně daleko zpátky za tureckými. A to tam bude Rakousko dělat „pořádek“?!! — Děkujeme pěkně! Nechť si Körber dříve upraví svoje Turecko ve Vídni.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1903, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
18. listopadu 2022


Diskuze k článku „Rok 1903: Boj Vídně proti českým školám stál malé české děvčátko život“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.