Rok 1900: Stávka za vyšší platy ve Vatikánu

původně vyšlo: Hlas lidu - 1900, autor neuveden.
Vatikán není jen posvátné místo, kde se řeší nejdůležitější náboženské otázky křesťanské víry. Je to i místo, kde se žije a pracuje. Článek z roku 1900 vám přiblíží vážné problémy, kterým tam tehdy čelili vojáci švýcarské gardy, tamní ozbrojené složky zastávající funkci vatikánské armády.


Otázka mzdová ve vatikáně.

Ve vatikáně hrozí vypuknouti stávka.

Nynějšího papeže prohlašují klerikálové za velikého sociologa a ukazují na něj jako na důkaz, že lze otázku socialní rozřešiti jedině křesťanstvím. O tom ovšem se s nimi nebudeme příti; na každý pád muselo by to však býti náboženství Kristovo a nikoliv náboženství vysoké hierarchie a po světském panství bažícího kléru.

Ale švýcarská stráž nynějšího papeže musí býti také již nějak načichlá tím zhoubným socialismem a žádá za více práce větší mzdu. Strážníci tito mají 80 lir měsíční gáže (lira 81 hal.), z nichž ještě musí platiti 20 lir měsíčně na menáž.

V obyčejných dobách mají každý třetí den prázdno a mohou různým vedlejším zaměstnáním něco si přivydělávati. Ale v rok jubilejní, kdy processí za processím ze všech končin světa křesťanského putuje do věkovitého Říma, jest také služba švýcarské stráže obtížnější, zvlášť když na př. musí horkokrevné poutníky od sebe roztrhovat, jako se stalo při srážce francouzských duchovních s německými, a tu žádali svého velitele hraběte De Courten o zvýšení gáže.

Ten ovšem uznal požadavek jejich za oprávněný a obrátil se na sbor kardinálů o zvýšení jich gáže, Kardinál Moceuni, jenž jest finančním ministrem, počal s gardisty smlouvati, konečně jim nabízel zvýšení žoldu, ne však do té míry, jak oni žádali. Tím zase nebyli uspokojeni gardisté a uvažují nyní, mají-li zastaviti práci, aneb nějakým jiným způsobem požadavkům svým průchodu zjednati.


Původní zdroj historického článku:
Hlas lidu - 1900, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
20. ledna 2022


Diskuze k článku „Rok 1900: Stávka za vyšší platy ve Vatikánu“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!

Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.