Rok 1899: Velkovévoda jako překvapivý obhájce sociálních práv dělníků

původně vyšlo: Národní listy - 1899, autor neuveden.
Šlechta bývá často prezentována jako skupina lidí, která v minulosti intenzivně vykořisťovala dělníky. Často to jistě byla pravda, ale jak vám ukáže článek z roku 1899, tak někdy to bylo i naopak. Myšlenky velkovévody Fridricha I. Bádenského stojí za zamyšlení i po více jak sto dvaceti letech.


Vévoda o sociální otázce dělníků.

Zajímavý výrok o sociální otázce sděluje se z úst velkovévody badenského:

Byl učiněn již před 10 lety, ale jest zajisté i nyní ještě pozoruhodný. Velkovévoda, muž stařičký již, učinil ho k spisovateli Dagobertu Garkordtovi, jenž ho sděluje teď ve své knize »Črty z mého života«.

Výrok zněl:


»Při rozhovorech o sociální otázce nutno říci také bohatým a vznešeným pravdu hezky zostra. Nic není méně na místě, nežli vystupovati proti sociálním demokratům při potírání doktrín jejich jen jako nepřítel hrdopyšný a vášnivý.

Měli bychom vystupovati jako jejich přívětivý pomocník i mohli bychom potom tím účinněji bojovati proti tomu, co je zvrácené v požadavcích jejich. Jsou to lidé jako my; chtějí jako my žiti jako lidé, jen prostředky, jichž chtějí použiti k dosažení požadavků svých, také těch, o nichž lze diskutovati, jsou pošetilé a zavržení hodny.

Nejvíce zavržení hodno jest ale, napodobovati je tím, že v boji proti nim užívá se taktéž toho způsobu agitace, kterouž šíří se jen zášť a nepřátelství a ve kteréž jejich mluvčí jsou přímo mistry; nepochopuji lidi zde v Berlíně, kteří od takového postupu spásy očekávají.

Sociální otázka bude řešena jen hlavami nejbystřejšími a srdci nejčistšími z lidu sama. A k tomu cíli budou se musit také naše vyšší třídy pořádně změniti.«


Velkovévoda badenský tyto třídy zajisté dobře zná.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1899, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. ledna 2022


Diskuze k článku „Rok 1899: Velkovévoda jako překvapivý obhájce sociálních práv dělníků“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.