Rok 1898: Závěť a poslední přání pravého českého vlastence

původně vyšlo: Dennice novověku - 1898, autor neuveden.
Vlastenectví je slovo, které bývá poslední dobou často zmiňováno v nejrůznějších podobách. Historický článek z roku 1898 vám ukáže poslední vůli dnes už dávno zapomenutého českého vlastence, který bral lásku k Čechům a českému jazyku vážně.


Odkazy vlasteneckého důstojníka.

Ve vídeňské posádkové nemocnici zemřel před krátkou dobou c. a k. setník 84. pěšího pluku pan František Matoušek. Z jeho poslední vůle vyjímáme některé charakteristické věty, jež o nevšední lásce k národu svému svědčí a právě v nynější době zasluhují, aby veřejnosti sděleny byly.

Píšeť: ,,Národ můj český a drahocenná mluva mateřská, jež horoucně miluji, v životě mém vždy ml byly nejdražší — jedinou mou útěchou a vzpruhou v boji za existenci. Nebylo mi lze vždycky osvědčiti se v ohledu tom jak bych si byl přál, i promiňtež mi, milí příbuzní, že snad na úkor Váš vlasteneckým povinnostem v pořízení tomto vyhovuji.”

— Z nevelkého jmění svého odkázal větší část vlasteneckým účelům a sice: 2000 zl. české tělocvičné jednotě ve Velkém Meziříčí a kdyby jí nebylo, úroky z těch peněz ku podpoře chudého žactva tamní národní školy. Ústřední Matici školské v Praze 1000 zl. Národním jednotám severočeské a pošumavské v Praze po 300 zl. Matici školské v Brně 500 zl. a českému spolku školskému ,,Komenský” 500 zl.

Ku konci závěti své žádal, aby pohřeb jeho byl jednoduchý, bez vojenského konduktu i bez hudby. Zajisté šlechetný to muž a vlastenec.


Původní zdroj historického článku:
Dennice novověku - 1898, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
2. listopadu 2022


Diskuze k článku „Rok 1898: Závěť a poslední přání pravého českého vlastence“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Obchod.Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.