Rok 1897: Velký nárůst počtu emigrantů z Čech do USA

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1897, autor neuveden.
Lidé ze své země někdy utíkají před nesmyslnou válkou ve snaze zachránit si holý život, někdy s nadějí na svobodu a nebo lepší život. Historický článek z roku 1897 vás seznámí s tím, kolik lidí u nás tehdy volilo vystěhování z Rakousko-uherské monarchie a jak to poškozovalo naše hospodářství.
Následující text pochází z roku 1897

Ze statistiky vystěhovalecké.

Roka 1896 vystěhovaly se z mocnářství rakousko-uherského celkem 65.103 osoby do Ameriky.

Z úhrnné této číslice připadá na Čechy a Moravu 2709 osob, na Halič a Bukovinu 12.096, na ostatní země rakouské 18.800 osob a na Uhry 30.898 osob. U porovnání s rokem předloňským jeví se v Čechách počet vystěhovalců o 736 lidí, v rakousko-uherském mocnářství celém o 31.642 osob větší než roku 1895, v posledním případě obnáší tudy počet vystěhovalců skoro o celou polovici více, než předloni.

Že čísla tato nejsou v nijakém poměru s blahobytem, v Americe vystěhovalcům kynoucím, netřeba dokládali; docházejíť ustavičně trpké stížnosti, že polním a továrním dělníkům vede se za mořem nadmíru špatně a že jen velmi obratní řemeslníci mohou se uchytili.

Majetek, jenž vystěhovalci do Ameriky byl r. 1896 přivežen, obnášel u osob z Čech a Moravy 67.291 doll., u osob z Haliče 127.763 doll., z ostatních zemí rakouských 190.298 doll. a z Uher 371.471 doll., celkem tedy 756.823 dollarů.

Na jednu osobu z Čech připadá tudy majetek 24,80 doll., z Haliče 100,70 doll., z ostatních zemí 101,20 doll. a z Uher 120.20 doll., úhrnem tedy průměrně na osobu 116,10 doll.

Ztráta národního jmění — přičtou li se průměrné výlohy za dopravu každého vystěhovalce, činila toho roku asi 3,253.600 dollarů čili asi 10 millionů zl., z čehož ovšem veliká část ještě agentům připadá.

Vzrůst vystěhovalců v takovýchto rozměrech jest ovšem úkazem nad míru povážlivým.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1897, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
10. března 2022


Diskuze k článku „Rok 1897: Velký nárůst počtu emigrantů z Čech do USA“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.