Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Rok 1897: Jak se za bouřky chránit před úderem blesku

původně vyšlo: Přírodozpyt pro měšťanské školy - 1897, autor Mikuláš Hofmann a Emanuel Leminger.
Patříte mezi lidi, kteří si každou bouřku doslova užívají, nebo z ní naopak máte strach? Historický text z roku 1897 vám prozradí skutečné nebezpečí bouřky, doporučí vám nejlepší způsob obrany před zásahem blesku ve volné přírodě a vysvětlí princip fungování hromosvodu.


Jak lze blesku se uchrániti?

Znajíce okolnosti, jimiž se udeření blesku usnadňuje, dovedeme zajisté nebezpečí tomu pokud možno se vyhnouti.

Stihne-li nás bouřka mimo obydlí, nehledejme útulku proti dešti ani pod osamoceným stromem, ani pod skalou, ani v kupě obilí nebo sena; nezdržujme se na blízku vody a zvířat. Jsouce v širé pláni přetrvejme přes bouřku ležíce, neboť stojíce mohli bychom blesk přivábiti, jsouce jediným vynikajícím předmětem.

Nechtějme útěkem se spasiti, neboť prudkým během by se tělo naše zpotilo a tím by se stalo dobrým vodičem elektřiny. Odložme velké předměty kovové (kosy, rýče a pod.), které s sebou neseme.

— Dlíme-li za bouřky ve světnici, nestavme se ke kamnům, neboť saze i kouř z komína vystupující jsou dobře vodivy; zvláště se varujme kamen železných a vůbec větších předmětů kovových; nechtějme okna i dvéře těsně uzavírati, neboť by udeřením blesku do místnosti té mohlo nám nastati nebezpečí udušení působením plynů a par dusivých, které bleskem se tvoří.

Uvážíme-li, že poškození života nebo majetku lidského bleskem se stává dosti zřídka, upustíme zajisté od nezřízené bázně, ba spíše budeme za bouřky se podivovati vznešenosti a velikoleposti tohoto zjevu přírodního.

Kdežto člověk se muže před bleskem ukrýti, musí se ochrana předmětů nehybných nebo rozsáhlých (budov, lodí a pod.) díti spůsobem jiným: blesku se dává dobrým vodičem směr stranou od oněch předmětů hluboko do země; současně pak se věc upravuje tak, že blesk se může po případě rozštěpit i na četné drobné jiskérky (jako při záři Eliášově), aby se stal neškodným.

Na vrchol budovy, již chceme ochrániti, postaví se tyč železná AB, vysoko vzhůru čnějící, nahoře zahrocená; od jejího konce dolejšího se vede tlustý drát měděný (nebo lépe provaz z tenčích drátů upletený) BCD hluboko do země na místo vlhké a tam se velkou deskou měděnou D ukončuje.

Přístroj takový slově bleskosvod. Hrot bleskosvodu bývá pozlacen, aby zůstal stále dobře vodivým. Bleskosvodem jest vůkol tyče chráněn okres o poloměru rovném dvojnásobné délce tyče.

Zřízení bleskosvodu k ochraně budovy navrhoval poprvé Franklin; avšak první bleskosvod zřídil Prokop Diviš r. 1754. nedaleko obydlí svého v Příměticích na Moravě, neznaje návrhu Franklinova.


Původní zdroj historického článku:
Přírodozpyt pro měšťanské školy - 1897, autor Mikuláš Hofmann a Emanuel Leminger.datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. května 2021


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nabízíme v eshopu
obchod.bejvavalo.cz

Tričko „Vánoční stromeček“Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2022 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.