Rok 1890: Nejlevnější cestování? Nechte se poslat jako balík

původně vyšlo: Národní listy - 1890, autor neuveden.
Cestování po světě nepatří mezi nejlevnější koníčky. Tedy, pokud nemáte skvělý nápad na rychlé a levné cestování, který měl kdysi jeden krejčí z Varšavy. Podrobnosti o jeho odvážné cestě do Paříže vám prozradí článek z roku 1890.


Do Paříže v bedně.

Odvážný kousek provedl pravě jistý ženský krejčí z Varšavy, Heřman Zejtung.

Dal se dopravit v bedně z Vidně do Paříže — jako rychlozboží. Tento nápad pomohl mu rychle »ku slávě,« a dnes jest již Zejtung šťastným dítkem reklamy, které se ve světě neztratí.

Celá věc má se takto: Heřman Zejtung, jenž neměl ve Vídni ani zaměstnání, ani prostředku k výživě, byl by se rád dostal do Paříže. Nemaje s důstatek peněz, aby si byl mohl koupiti lístek do Paříže, k tomu snad do spacího vozu, připadl na jinou, zajisté podivnou myšlenku.

Dal se dopravili na dráhu ve zvláštní bedně, a nastoupil v ní z Vídně cestu do Paříže jakožto nevyplacené rychlozboží.

Byl tak opatrný, že učinil všemožná opatření, aby nepřišel k nějakému úrazu. Bedna měla nápisy: »Pozor!«, »Ne klopiti!«, »Vlhko škodí!« — a aby snad nenapadlo nakladačům zarazili do bedny své železné háky, — přidělal k bedně rukojetě. S důstatek vzduchu pojistil si tím, že přiostřil jeden konec bedny, tak že naň nemohlo se nic položití.

A tak dostal se odvážný krejčí ve své vatované, slámou dostatečně naplněné bedně, v níž měly se nalézati »modely pro ženské krejčí« ačkoliv v ní vězel krejčí sám, skutečné a ve zdraví až do Paříže.

Z nádraží pařížského sice stěhoval se Zejtung do věznice, avšak dosáhl cíle svých tužeb, a dovozné obnosem 50 franků bylo zaň zaplaceno. Jak se již telegraficky z Paříže oznamuje, stal se tam Heřman Zejtung předmětem všeobecné pozornosti.

Všelicí podnikatelé podávají si u něho dveře. Jistý majitel velkého restaurantu nabídl mu celé zaopatření a byt na šest měsíců, jiní podnikatelé nabízejí mu dokonce prostředky k realisování jeho — vynálezu. Zejtung vše odmítl, a přijal pohostinství u jakéhosi bohatého kloboučníka, jménem Silvera.

Časopisy pařížské, jak se dalo očekávati, přinášejí obšírné zprávy o celém případu, o cestovních dojmech a osobnosti Zejtungově.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1890, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
12. ledna 2021


Diskuze k článku „Rok 1890: Nejlevnější cestování? Nechte se poslat jako balík“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.