Rok 1883: Nedomyšlená pomoc nejchudším obyvatelům Prahy

původně vyšlo: Národní listy - 1883, autor neuveden.
Pomáhat osobám v nouzi je určitě správná a záslužná činnost. Článek z roku 1883 vám popíše, jaký plán na pomoc nejchudším obyvatelům Smíchova tehdy měla tamní radnice a co všechno bylo na jejich plánu špatně.


Stavba městského chudobince na Smíchově.

Píše se nám ze Smíchova: Konečné po dlouhém uvažování a rozmýšlení usneslo se zdejší obecní zastupitelstvo, aby se stavbou městského chudobince letos se započalo.

Nechceme rozhodovati, zda-li obecní výbor zvolil pro stavbu, která již před lety a to mnohem laciněji provedena býti mohla, dobu příznivou, avšak za povinnost svou máme poukázati ještě v čas k tomu, že místo pro stavbu chudobince již určené k řečenému účelu naprosto se nehodí.

Pozemek na němžto chudobinec státi má, jest majetkem ryt. Doubka a leží mezi smíchovskou plynárnou, proti nádraží buštěhradské dráhy a tak zvaným Novým Smíchovem, při silnici, vedoucí k Radlicům.

Na jedné straně stojí plynárna, z níž stále vystupuje spousto rozličných výparů; naproti jest nádraží buštěhradské dráhy, v němž od bílého rána až do pozdní noci rozléhá se ohlušující pískot lokomotiv, jakož i personálu, vlaky roztřiďujícího.

Celý den přijíždí v ta místa sta a sta povozů pro uhlí a při dosti malém východním větru vznášejí se mračna uhelného prachu, která celou sousední krajinu zahalují. Důkazem toho každý v končině té ulomený proutek stromu, který jak uhel ruku počerní.

Radlická silnice bude prý vydlážděna, čímž pověstný prach v letě a bezedné bláto v zimě ze silnice se odklidí, proto ale jezditi budou povozy směrem tímto z nedalekých cihelen a to od noci do noci, všedního dne i ve svátek. A v takovém místě má bytí vystaven chudobinec města Smíchova!

Korunou všech těchto svízelí jest, že jedině po silnici radlické ubírati se musí všechny pohřby na Malvazinku. Stářím sešlí a choří ošetřovanci chorobince byli by stálými svědky pohřebních průvodů svých spoluobčanů.

— Z těchto důvodů bylo by žádoucno, aby obecní zastupitelstvo usnesení své, pokud se týče místa pro stavbu chudobince, zrušilo a jiný příhodnější posemek k témuž účelu získalo.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1883, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. listopadu 2021


Diskuze k článku „Rok 1883: Nedomyšlená pomoc nejchudším obyvatelům Prahy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.