Rok 1883: Nedomyšlená pomoc nejchudším obyvatelům Prahy

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Národní listy - 1883, autor neuveden.
Pomáhat osobám v nouzi je určitě správná a záslužná činnost. Článek z roku 1883 vám popíše, jaký plán na pomoc nejchudším obyvatelům Smíchova tehdy měla tamní radnice a co všechno bylo na jejich plánu špatně.
Následující text pochází z roku 1883

Stavba městského chudobince na Smíchově.

Píše se nám ze Smíchova: Konečné po dlouhém uvažování a rozmýšlení usneslo se zdejší obecní zastupitelstvo, aby se stavbou městského chudobince letos se započalo.

Nechceme rozhodovati, zda-li obecní výbor zvolil pro stavbu, která již před lety a to mnohem laciněji provedena býti mohla, dobu příznivou, avšak za povinnost svou máme poukázati ještě v čas k tomu, že místo pro stavbu chudobince již určené k řečenému účelu naprosto se nehodí.

Pozemek na němžto chudobinec státi má, jest majetkem ryt. Doubka a leží mezi smíchovskou plynárnou, proti nádraží buštěhradské dráhy a tak zvaným Novým Smíchovem, při silnici, vedoucí k Radlicům.

Na jedné straně stojí plynárna, z níž stále vystupuje spousto rozličných výparů; naproti jest nádraží buštěhradské dráhy, v němž od bílého rána až do pozdní noci rozléhá se ohlušující pískot lokomotiv, jakož i personálu, vlaky roztřiďujícího.

Celý den přijíždí v ta místa sta a sta povozů pro uhlí a při dosti malém východním větru vznášejí se mračna uhelného prachu, která celou sousední krajinu zahalují. Důkazem toho každý v končině té ulomený proutek stromu, který jak uhel ruku počerní.

Radlická silnice bude prý vydlážděna, čímž pověstný prach v letě a bezedné bláto v zimě ze silnice se odklidí, proto ale jezditi budou povozy směrem tímto z nedalekých cihelen a to od noci do noci, všedního dne i ve svátek. A v takovém místě má bytí vystaven chudobinec města Smíchova!

Korunou všech těchto svízelí jest, že jedině po silnici radlické ubírati se musí všechny pohřby na Malvazinku. Stářím sešlí a choří ošetřovanci chorobince byli by stálými svědky pohřebních průvodů svých spoluobčanů.

— Z těchto důvodů bylo by žádoucno, aby obecní zastupitelstvo usnesení své, pokud se týče místa pro stavbu chudobince, zrušilo a jiný příhodnější posemek k témuž účelu získalo.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1883, autor neuveden.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
23. listopadu 2021


Diskuze k článku „Rok 1883: Nedomyšlená pomoc nejchudším obyvatelům Prahy“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.