Římskokatolická církev a podivná náboženská svoboda za dob Rakousko-Uherska

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Volná myšlenka - 1919, autor — dý.
Zajímá vás, jaké to bylo za dob Rakousko-uherské monarchie s mocí katolické církve a jaké možnosti tehdy měli lidé jiného vyznání? Prozradí vám to článek z roku 1919.
Následující text pochází z roku 1919

Státní církev.

Státním náboženstvím v bývalém Rakousku byl římský katolicism. Ostatní vyznání byla pouze státem uznána — lépe řečeno trpěna.

Hlavní roli v říši Habsburků hrála římská církev. — Ta byla protěžována, hýčkána, ta měla hlavní slovo u dvora, u vlády a státních úřadů. Římská církev dávala pokyny — a rakouská vláda je vždy uposlechla. Římská církev byla církví státní.

Ostatní vyznání nebyla ani na roveň postavena. Tak na př. obyčejný žid nemohl dosáhnouti místa úředníka VIII. hodnostní třídy, žid nemohl se státi štábním důstojníkem.

Aspoň pro forma se musel nechat pokřtít, musel se stát matrikovým katolíkem — de facto zůstal i na dále židem, ale to církvi dělalo dobře.

Jak příslušníkům jiných církví, nebo dokonce lidem bez vyznání bylo měřeno — to je známo z celé řady persekučních případů, hlavně z řad učitelských.

Jak bude nyní, když zbavili jsme se nadvlády Habsburků? Bude na dále trvat nespravedlivé nadržování té neb oné konfesi?

Jak k tomu přijde jinověrec, protestant, žid, aby mimo příspěvků do své náboženské obce ještě přispíval ve formě státních dani na účely katolické církve, jak k tomu přijdou poplatníci jiných vyznání a bez vyznání, aby platili římské kněze formou kongruy — aby vydržovali celé hordy římských kněží nesnašenlivých a jim krajně nepřátelských?

Ať si své kněžstvo, které potřebuje ke svým černým účelům, církev vydržuje sama a nenechává si je platiti státem, proti němuž stála vždy v odporu. To římské bojovné kněžstvo je nebezpečným nepřítelem všeho kulturního, jest houževnatým nepřítelem každé svobody, pokroku a osvěty.

Republika československá musí odhodit státní náboženství říše habsburské a musí míti ohled nejen na matrikové katolíky, ale i na občany ostatních konfesí — a provésti rozluku od Říma co nejdříve. Paktování s Římem přineslo národu českému vždy jen škody, byli jsme vždy napáleni Římem, vždy jsme na jeho pletichy dopláceli hospodářsky, politicky i duševně.

Rozluka státu od církve, odkázání státního náboženství bývalého Rakouska do jeho mezí jest nutností nejen proto, abychom uchovali svobody nabyté, nýbrž také proto, abychom mohli hájit uskutečnění svobod příštích. Heslem nejbližších zítřků musí býti: Pryč se státní církví!


Původní zdroj historického článku:
Volná myšlenka - 1919, autor — dý.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
24. února 2020


Diskuze k článku „Římskokatolická církev a podivná náboženská svoboda za dob Rakousko-Uherska“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.