Proč se pálení čarodějnic říká Valpuržina noc

původně vyšlo: Legendy životy svatých a světic božích na každý den celého roku 1894, autor Beneš Method Kulda.
Díky současnému stavu způsobeném epidemií koronaviru Covid-19 se dnes večer při takzvaném pálení čarodějnic asi moc ohňů nerozhoří. Místo toho si ale můžete v textu z roku 1894 přečíst, proč podle křesťanských pověstí k zapalování ohňů dochází a kdo ona tajemná Valpurga byla.


Svatá Valpurga, Angličanka,

panna abatyše, ✝ okolo 480.

Anglická šlechtična Valpurga panna,
růžička pro nebe vypěstovaná,
volíc jen Kristovou nevěstou slouti
horlivě konala daleké pouti ;
uctila Říma a Jerusaléma
posvátné památky s bratřími dvěma*).

S bratřími sloučena nábožnou snahou
opouští v Anglii otčinu drahou;
pohanům německým v nadšeném spěchu
přináší Kristova výkupu těchu.
Vunibald otcovsky pěstuje mnichy,
Valpurga s pannami sdílí byt tichý.

K nebesům kráčela s veškerým sborem,
ve ctnostech spanilých byla jim vzorem.
Jazyk svůj pečlivě na uzdě měla,
oslava Boží jen ze rtů jí zněla;
pokorou v klášteře dusila pýchu,
nedala vzniknouti žádnému hříchu;
svátostmi, modlitbou, prací a postem
klestila bezpečnou cestu všem ctnostem.

Pověst se roznesla po širém kraji,
panny a ženy svou rádkyni znají;
v potřebách pomoc a útěchu sterou
blízcí i dalecí z kláštera berou;
přímluvou Valpurgy hynoucí tělo
patrným zázrakem zdraví zas mělo.
Boháči vděčně jí dávali dary,
z darů těch nuzák žil mladý a starý.

Div-li, že krajina žalostně lkala,
když jí smrt světici do nebe vzala?
Valpurgu Pán Bůh i ve hrobě slavil,
zhusta tam ctitele nemoci zbavil.

Před svátkem Valpurgy ohně se svítí,
věrný lid vzývá ji: „Zbav nás zlých sítí!“
Ochranou budiž nám za zlého ruchu,
odstraňuj úklady pekelných duchů!“**)


*) Putovala s Vunibaldem bratrem, nápotomním opatem Heidenheimským, a s Vilibaldem bratrem, nápotomním biskupem Eichstaským v Bavorsku.

**) V Německu slaví se svátek svaté Valpurgy dne 1. května.

V předvečer toho dne ohněm a střelbou na horách oslavuje se mocná patronka proti pokušením ďábelským.


Původní zdroj historického článku:
Legendy životy svatých a světic božích na každý den celého roku 1894, autor Beneš Method Kulda.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
30. dubna 2020


Diskuze k článku „Proč se pálení čarodějnic říká Valpuržina noc“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.