Pravidla dámské módy z roku 1893, která vás překvapí svou aktuálností

rubrika: historické články / rodina, móda a životní styl, původně vyšlo: Co sluší a nesluší - 1893, autorka V. Lužická
Jaké oblečení se k vám nejvíce hodí? Jaký jste barevný typ? Jak se nejlépe oblékat s ohledem na věk? To jsou jistě otázky, které dodnes trápí nejednu dívku i ženu. Nabízíme vám velké množství užitečných módních rad z roku 1893, které vám s výběrem ideálního oblečení dokážou pomoci i dnes.
Následující text pochází z roku 1893

Jakou látku si koupím a jakou barvu šatů si zvolím?

Každá volba jest těžká, ať se jedná o malou, či o vážnou věc. A věru, že mnohá dáma netrudí si mysl vážnými otázkami tak, jako otázkou ušití a koupí šatů. Co marných slzí se tu prolilo ?! A co mrzutých dnů v rodinách prožilo — k vůli šatům.

Chceš-li, aby ti šaty slušely, všechno dobře dříve uvaž, než si látku koupíš. Při koupi mějž na zření, mimo otázku peněžní, dobrou a případnou volbu látky, to jest tkaniva, barvy i vzoru. Již při této úvaze podrob přísné kritice svůj vzrůst, pleť, barvu vlasů a věk.

Úzce pruhované látky, velké kresby vzoru zvětšují postavu, naproti tomu široké pruhy ji zmenšují. Kostkované látky, kosé proužky a jemný, drobný vzor dodávají postavě něžnosti. Má-li tvůj šat do dálky účinně působiti, nesmíš si zvoliti drobný vzor, který by úplně zanikl.

Ani látky, ani vzory nemohou arci ničehož na tvé postavě změniti, ale klam oka aspoň zdánlivě na prospěch tvůj se o to postará, abys nevypadala delší, než jsi, anebo zase se zdála býti větší.

Dokud jsi v květu mládí, zvol si vždy barvy světlé a vystříhej se drahých, těžkých látek. Tobě sluší, dokud jsi mladou, všechno, co je vzdušné a lehké. Těžké, drahé látky jsou výsadou starších a vdaných paní. Za marnou chloubu, abys ukázala snad světu, že máš hodně mnoho peněz, zadáváš tu svůj osobní úspěch, sháníš-li se jen po tom, co je drahé a vzácné.

Dbej nejvíce o to, aby ti šaty slušely. Zač jsou, na to se netaž. Hedvábných látek, aksamitu a plyšu také si nekupuj v mladosti a v jaru života a je-li to nutné k vůli vystoupení slavnostnímu, zvol si vždy z hedvábných látek takové, které se nelesknou, nešustí, ale vzdušně k tvojí mladistvé postavě přilehnou. Takové šaty dívce sluší.

Vdané paní a starší slečny mohou již zvoliti si látky těžší, dražší i lesklé, jako atlas, brokat a jiné hedvábné tkaniny. Jsi-li silnou, neodívej se do aksamitu.

Pamatuj si: Mládí sluší látky vzdušné. Dospělý věk žádá si látek těžších, dražších a připouští již i nápadné vzory. A jak věk stoupá, tak zase svobody této ubývá, až se konečně pozastaví žena u těžší, hladké, teplé a mdlé látky, barvy nejvíce černé, která vážnost značí, nebo tmavé.

Ať v mládí, ať v stáří, pamatuj si, že vždy lépe pochodíš, když si koupíš látkou trvanlivou, dobré jakosti, stálou v barvě — arci, jak při nynějších barvách vůbec lze o stálosti mluviti.

Těžší jest volba barev, než tkanina látky. A přece se na tom zakládá vkusný a ladný úbor.

Mnohá se řídí svým vlastním vkusem a zvolí si barvu látky, jaká se jí nejvíce zamlouvá. Každá žena má totiž svou zamilovanou květinu a svou zamilovanou barvu. Avšak tím sobě samé vždy neposlouží. Pravidlo zní jinak:

»Která barva ti sluší, k tvé pleti, k vlasům a věku se hodí, tu si zvol, ať je anebo není po tvé osobní libosti.«

Co se týče pleti a případných k ní barev, které sluší a nesluší, vydáno jest více, ale vždy téměř stejných rad, pokynů a pravidel, jimiž se ženy mají říditi při volbě barev svého úboru.

Sestavila jsem na těchto základech, o kterých mám za to, že se již osvědčily, aby se dosud nezměnily, stručné o tom pojednání, ze kterého si můžeš vybrati, co se ti k poučení hodí.

Pleť roztřiďuje se: v hnědou pleť a ve světlou pleť.

Tyto základní barvy opět dle vlasů se roztřiďují. I známe:

1. Světlé rusovlásky — čili blondynky.
2. Tmavé rusovlásky — čili blondynky.
3. Světlé brunetky.
4. Kvetoucí brunetky.

Jsi-li světlou brunetkou, neodívej se v čistě bílé šaty, aspoň nevol si modravou běl, čili studenou, ale spíše teplou, žlutavou bělost, nebo smetanobarvou, kukuřicovou barvu látky.

Nevol si však ostrou žlutou barvu, ta by žlutavou barvitost pleti hnědé jen zvýšila.

Žlutá barva také sluší vůbec jenom v látkách jemných, krásných a lepší jakosti. Na látkách hrubých, obyčejných jest nehezká a nesluší.

Také se vystříhej růžové barvy, fialové, tmavomodré, zelené, mědorudé a kde můžeš i dokud můžeš také černé.

Tak zvané střední tóny té které barvy nevol. Vždy spíše sáhni k tmavším.

Máš-li temný černý vlas, zvol si vždy syté, živé barvy. Máš-li příliš bledou pleť obličeje, nikdy červenou barvu si nevol, ale raději modrou a ještě lépe zamodralou. Též bezovou barvu můžeš voliti.

Pozoruješ-li, že ta, či ona z naznačených barev k obličeji nesluší, ač k vlasům i k postavě tvé se hodí a také je tvou barvou zamilovanou, hleď zmírniti účinek té barvy nějakou ozdobou, která přiléhá k obličeji.

Taktéž můžeš i bílou barvu šatů přispůsobiti k obličeji případnou ozdobou.

Kvetoucí brunetka může voliti bílou i černou barvu s prospěchem, ale budiž opatrnou při volbě barvy červené, pomerančové a nachové. Vůbec tyto barvy sluší jenom tenkráte, když mají zmírniti přílišnou červenosť tváří. Jinak jsou vždy nápadné, a tím se méně doporučují.

Nevol si barvy neutralní, jako: hnědé a šedé všech druhů a odstínů. Jedině nejtemnější tón té které barvy by ti slušel, máš-li živě zbarvený a plný obličej.

Stříbrošedá barva sluší pouze, nejsi-li příliš červená.

Blondynkám se celkem lépe daří s barvami a mají větší výběr, než brunetky.

Světlá rusovláska s růžovým nádechem lící zvoliž si něžné, světlé barvy. Nejoblíbenější barvou jejich jest bledá zeleň a sluší jim barvy růžové, oblakové, bledě modré.

Při bledé pleti vystříhej se tuze bledé modři a bledě zelené barvy.

Barvy: žlutá, pomerančová, tmavozelená, červená, nachová a bezová jsou nepřítelkyněmi blondynek světlých.

Černá a bílá barva jim za to sluší. Jenom dbejž tu světlá blondynka, aby byla svěží a růžové pleti.

Tmavá blondynka bývá kvetoucí, živá a svěží. Jí sluší všechny barvy světlé blondyny, ale může si zvoliti také živější a tmavší tóny, odstíny i druhy. Jí také sluší tmavá zeleň. Fialová barva žádá už opatrnosti.

Z barev neutralních sluší jí všechny tóny a. odstíny hnědé i šedé.

Máš-li rezavé, nebo červené vlasy, nenos červené šaty. Za to se ti doporučují barvy: zelená a modrá.

Takto zní všeobecná pravidla o pleti a volbě barev. Arci že nejsou bez výminky, jako každé jiné pravidlo bývá.

Bez ohledu na barvu pleti nutno ti znáti soulad barev, abys věděla, která barva kterou zvýšuje, která ji poráží, která soulad porušuje, neb tvůj úbor, ano často ani tvoje šaty nesestávají pouze z jediné barvy.

V tomto spisku nemohu arci dávati tobě poučení o harmonii barev. Již ve škole však ti bylo této znalosti třeba při pestrém a malebném vyšívání, a předpokládám, že máš v tom oboru dosti vytříbený vkus a oko.

Při nynějším stupni umění barvířského, v té rozmanitosti odstínů a různých, tak zvaných moderních barev, jest věru nesnadno dáti jakých pravidel o míchání a souladu barev v úboru. Vždyť skutečnost všechny staré theorie poráží. Vídáme v nejkrásnějším souladu barvy na šatech, které druhdy přímo zakazoval vkus a pravidla o míchání barev. Barvy, o kterých zněl jeden úsudek, že se k sobě nehodí, dnes se přátelsky slučují.

I slavní malíři nyní opouští už staré zákony o míchání barev a theorie o souladu a snaží se docíliti jedině malebně účinného úspěchu. Tím se také řiď i ty.

Radím ti, abys v prvé řadě tříbila si vkus pilným nazíráním na souladné sestavení barev.

Vkus jedině vzděláním se tříbí a vyvinuje.

Vzdělaný duch, mysl a cit pro krásno, ano i něžné srdce, to všechno učí dívku pravému vkusu. To jest ono tajemství, kterým vyniká vzdělaná žena nad obyčejnou strojilku. Proto mimo názor jest ti třeba i vnímavosti a vzdělanosti, abys také pochopila, co jest krásné. Oko tvé se může klamati, ale duch a srdce poví ti, co jest krásno, jelikož cit rozpozná jako dobro, tak i krásu.

Poznáme hned při pohledu na dívku a ženu z jejího celého úboru, jakého je ducha a vzdělání.

Některé dívce byl dán tento dar vkusu a krasocitu již do vínku samou přírodou. Nejsi-li z těch vyvolených, snaž se, abys dobrých vzorů následovala.

Taktéž zde rozhoduje všeobecný vkus, čili móda. Uzná-li tato moc, že ty a ony barvy se mají sloučiti, pak marný jest proti tomu boj učené theorie.

Vystříhej se však barev křiklavých, ostrých, nápadných a zvol si ve všem zlatou střední cestu. Však ty brzy Vypozoruješ, která barva tobě nejlépe sluší, a zůstaň jí věrnou dle možnosti.

Při volbě barev rozhoduje také věk.

Růžová barva sluší jen mládí. Bílá barva, znak neviny, také jest v tomto jaře života nejpřiměřenější. Dokud jen můžeš, odívej se proto bíle.

Ohnivá, červená barva má do sebe něco vášnivého. Dokud jsi mladou dívkou, nikdy si nekupuj takové šaty.

Až budeš 40 roků stará, pak nesmíš už voliti barvu růžovou. Je to věk, který u ženy označuje se názvem: »doba fialková«, jako mládí říká se »doba růžová«.

V tomto věku můžeš si zvoliti ještě barvy světlé, jako: fialovou, bezovou, stříbrošedou, žlutavou, bleděhnědou a pod., ale nikdy oblakovou a růžovou.

Barvy, jak ti známo, mění se při večerním osvětlení, proto mějž to vždy na zření a kupuj si látky pro večer určené při rozžatém světle a denní za dne, to jest, při denním světle.

V přítmí krámu také nevybírej si látku.

Jdi pokaždé k dennímu světlu. V krámích se snadno oko tvé klame.

Žlutá barva v osvětlení večerním zbledne; bledožlutá barva denní bývá večer bílou.

Některé barvy červené jsou večer ohnivější, jiné zase dostanou nádech žlutavý.

Nejvíce se změní večer modrá barva, tak že se nám zdá často býti zelenou, ano také i zašedivělou. Některé odstíny jsou večer tmavší, jiné zase téměř vyblednou a vypadají pak jako špinavé.

Při osvětlení večerním získávají barvy: zelená, žlutá, teple červená. Zejména zelená ztrácí svou ostrou a tvrdou barvu v osvětlení. Má-li však zelená barva červenavý ton, není večer hezkou.

Při osvětlení večerním ztrácí barvy: modrá, fialová, žlutavě červená.


Původní zdroj historického článku:
Co sluší a nesluší - 1893, autorka V. Lužická


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
5. září 2023


Diskuze k článku „Pravidla dámské módy z roku 1893, která vás překvapí svou aktuálností“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.