Odvážný plán na železniční tunel mezi Amerikou a Ruskem

rubrika: historické články / železnice, původně vyšlo: Epocha 1906, autor —ák.
Originální podnikatelský plán na vybudování přímého vlakového spojení z Ameriky do Ruska vám představí historický článek z roku 1906.
Následující text pochází z roku 1906

Železnice z Evropy do Ameriky přes Sibiř

Železnice z Evropy do Ameriky přes Sibiř pod úžinou Behring-ovou a přes Alasku je programem amerického syndikatu, jenž se domnívá, že nyní po válce rusko-žaponské může počítati s podporou ruské vlády, které podána žádost za udělení koncesse.

Jak uvedly denní listy, dosadila už také ruská vláda zvláštní kommissi, která se má zabývat ustanovením podmínek, za nichž by mohla býti koncesse udělena.

Původcem tohoto kolossalního projektu železničního je francouzský přírodozpytec Loicq de Lobel, který byl dlouhá leta na Alasce za účely studijními, a který pak dovedl pro svůj záměr získat celou řadu velkých amerických finančníků.

Východiskem nové dráhy má býti stanice Kansk východně od Krasnojarska na Sibiřské dráze; odtud by vedla územím dlouhým 5000 km k mysu Dešnovovu, podešla by v tunelu mořskou úžinu Behring-ovu, a pokračovala přes americké území Alasky do Britické Severní Ameriky, kde by se připojila ve Vancouver-u na Kanadskou Pacifickou železnici.

Stavba této dráhy by prý trvala jen 7 let a náklad na ni rozpočten na 1200 mill. K. Účelem jejím má být učiniti přístupnými nesmírné poklady přírodní v nejzazší Sibiři, jmenovitě uhlí, železnou rudu a zlato. Při tom slibuje podnikatelstvo ruské vládě, že bude zadarmo přivážet vystěhovalce, kteří by se chtěli v krajích těch usadit, a chce tak vydatným způsobem pomáhat kolonisovat Sibiř.

Ovšem na druhé straně jsou vážné námitky proti celému plánu, ba vyskytli se mnozí, již tvrdí, že projekt nelze provést už z toho důvodu, že podnikatelstvo nesežene ani dostatečný počet dělnictva, které by bylo ochotno pracovati v širých neobydlených pouštích táhnoucích se tisíce kilometrů, kde panují mrazy až 45° C, a kde je průměrná teplota hluboko pod nullou. Podobně by se asi nepodařilo umělé zalidnění a kolonisování v pustinách tak nehostinných s podnebím přímo vražedným.

Bude zajímavo, jaké stanovisko k tomuto podniku zaujme nyní ruská vláda.


Původní zdroj historického článku:
Epocha 1906, autor —ák.


témata článku:
datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
19. března 2019


Diskuze k článku „Odvážný plán na železniční tunel mezi Amerikou a Ruskem“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2024 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je již od počátů svého fungování v roce 2011 provozován
na originálním redakčním systému z dílny Perpetum web design.