Odkud pochází pradávný zvyk „aprílových vtípků“ a jak se apríl slaví na různých částech světa?

původně vyšlo: Národní listy - 1932, autor neuveden.
Už se vám dnes stalo, že vás někdo „vyvedl aprílem“? Nebo jste si snad z někoho udělali „apríl“ vy sami? Jak vám ukáže článek z roku 1932, tak tradice aprílového žertování je velmi, velmi stará. Zajímá vás, kde nejspíše vznikla a jak se apríl slaví na nejrůznějších koutech celého světa?


Původ a rozšíření aprilových žertů.

První duben je dnem „vyvádění aprilem“. Je to šprýmovný obyčej mezinárodně rozšířený.

Slovo „april“ pochází z latinského sloveso aperire, což znamená otevírati, přícházeti. Měsíc duben, aprilis, je měsíc, v němž se „jaro otvírá“. Staří Římané nazývali aprilis druhý měsíc v roce a teprve v juliánském kalendáři je tímto jménem označen měsíc čtvrtý.

Žertovný zvyk vyvádění aprílem sáhá do pradávných dob. Někteří badatelé uvádějí jej v souvislost s mytologickými bájemi. Řecká taková báje týká se děti pojídajícího boha Krona, kterého Rhea Kybele oklamala tím, že mu místo právě zrozeného Dia předložila k snědku kámen, zabalený v kozlí kůži.

V nordické mytologii dostal se bůh Thor zimnímu obru Thrymovi na kůži tím, že vzal na sebe podobu Freye. Římané slavili každé jaro k poctě bohyně Venuše „svátek klamu“, spojený s aprílovými žerty a různými šprýmy. V Indii panuje ještě dnes zvyk, že se v poslední den svátků „huli“, dne 31. března, provádějí všemožné žerty a ti, kteří nasednou čtverákům na lep, nazývají se „huliani“.

Někteří učenci vidí původ zvyku posílání aprilem v bibli, v onom velikonočním posílání „od Kaifáše k Pilátovi“. Jiní mají zase pro obyčej aprilových žertů prosté vysvětlení přírodní v oné proměnlivosti počasí, v němž se počátkem dubna střídá chumelenice se slunečním svitem.

Téměř ve všech evropských zemích pěstuje se hodně zvyk vyvádění aprilem. Staré šprýmy se modernisují, a k aprílovému vyvádění používá se teď i telefonu, pošty a jiných moderních zařízení.

Lidé, kteří upadnou do sítě aprilových čtveráků, nazývají se v Italii a vůbec v románských zemích „aprilovými rybami“. V germánských zemích nazývají je poněkud drsněji, „aprilovými blázny“. V Holandsku věší na ně k posměchu herinka z lepenky. V Portugalsku je postřikují vodou.

Že i u nás kvete vyvádění aprilem, sezná mnohý z nás dne 1. dubna.


Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1932, autor neuveden.


datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
1. dubna 2023


Diskuze k článku „Odkud pochází pradávný zvyk „aprílových vtípků“ a jak se apríl slaví na různých částech světa?“ 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2023 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.