Naše projekty:   Obchod.Bejvávalo.cz  —  originální samolepky na stěnu Pieris.cz  —  magazín Příroda.cz  —  efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Bejvávalo.cz

nejnavštěvovanější český server věnovaný historii

Naučme se lépe žít aneb dodnes platná výzva z roku 1912

původně vyšlo: Česká hospodyně - 1912, autor neuveden.
Co to znamená lépe žít? A žijeme si skutečně lépe, než naši dávní předci za dob Rakousko-Uherska? Zkuste si přečíst zajímavý článek z roku 1912 a možná s překvapením zjistíte, že se život Čechů v té době v mnoha ohledech velmi podobný tomu našemu.


Naučme se lépe žit!

Je bolestilo vzpomínati, jak často těžce vydělaný groš je zmrhán v pití a karbanu, zatím co rodina s toužebností čeká doma na chléb z rukou živitele.

Není žádnou frází, když řekneme, že žijeme všichni nad své poměry, od aristokrata až k poslednímu dělníku a mrháme rozumem, zdravím i penězi, zapomínajíce, že každá zbytečně vydaná koruna znamená utužování pouta otrockého, do něhož samochtíce klademe svou šíji.

Talentů a nadání máme velikou hojnost, ale obé hříšně ubíjíme lenivostí a hospodou! Veliký básník Svatopluk Čech vylíčil nám v »Písních otroka« nejlépe celou bídu našeho stavu. Úpíme v otroctví podnes, ale ne tak v otroctví národa německého, nýbrž měrou daleko větší v otroctví své vlastní lenivosti, svých zlých vášní a nechvalných zvyků.

Naříkáme na drahotu, na veliké daně, avšak »žádná vláda by si netroufala uvaliti na nás ani polovici tolik daní, jaké my sami si ukládáme dobrovolně nemoudrým přepychem v šatstvu a zábavách, nemírným požíváním lihovin a kouřením« praví Smiles.

Neznáme pravou cenu peněz ve správném jich užívání. Neběží nikterak o to, odříkati se snad světa, nepopřáti si ani skleničky piva a dýmky tabáku, nezúčastnili se spolkových schůzí a rozhovorů, nebo obmezovali životní potřeby přes míru, nýbrž hlavní věcí jest dbáti o to, aby naše výdaje byly ve slušném poměru ku příjmům a v jejich mezích, aby peněz použito bylo účelně a šetrně. Lidé nešetrní a nehospodární vydají obyčejně vše, co vydělali — proto stále ničeho nemají a jsou na pokraji nedostatku.

Mají nechuť k práci, rádi se jí vylinou, jsou sami sebou a s celým světem nespokojeni, chtějí znovu zreformovat celou společnost, ač měli by zreformovat v prvé řadě sebe, svoje osobní návyky a nezřízené nad jmění své přemrštěné choutky.

Jestliže přemýšlíme, seznáme, jak málo je třeba k spokojenosti a štěstí na zemi. Vidíme šťastného člověka, který žije dle našeho mínění v nedostatku, a vidíme nešťastného, ač tone v přebytku a všech možných rozkoších tohoto světa. Bohatství dává často špatný příklad. Život prostý má radosti také prosté, ale čisté. Střídmost, prostota, mírnost v požadavcích jsou vlastnosti člověka rozumného. Žije skromně, nikdy nemá nedostatek, v domácnosti jeho vše je náležitě opatřeno a mile z ní dýše veselá a spokojená mysl.

Jedině šetrností, hospodárností a střádáním úspor pro zlé časy upevníme si hospodářskou neodvislost a zabezpečíme rodinné blaho; probudí se v nás smysl pro udrženi těžce nabytých peněz a vzbudí se důvěra ve vlastní v nás dřímající sílu a energii.

Dokažme, že vzděláním svým, rozumným pochopením životního cíle a střídmostí v požitcích můžeme zcela dobře užívati radostí života, aniž bychom penězi mrhali a že můžeme tak bezpečně kráčeti po cestě, která nás uvede k touženému blahobytu.

Naučme se prostě lépe, účelněji žít...


Původní zdroj historického článku:
Česká hospodyně - 1912, autor neuveden.




datum digitalizace historického článku a zveřejnění na internetu:
16. května 2020


 

Líbí se Vám naše původní historické články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.




Nabízíme v eshopu
Obchod.Bejvávalo.cz




Všechny historické články jsou 100% reálné! Zveřejňujeme je tak, jak byly napsány v době původního vydání.
V historických článcích nejsou prováděny žádné jazykové úpravy podle dnešního pravopisu.

Námi vydávané historické texty, fotografie a obrázky pocházejí z právně volných zdrojů.

Upozorňujeme, že na naši digitalizaci historických zdrojů a kolorování fotografií se již autorská ochrana vztahuje!
Pokud od nás chcete nějaký obsah přebírat, tak nás prosím nejdříve kontaktujte pro domluvení podmínek. Děkujeme za pochopení.

© 2011 - 2021 Bejvávalo.cz
ISSN 2570-690X

Magazín Bejvávalo.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2011 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.